Gwarancje

Warunki udzielania gwarancji:

 • Wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu- planu leczenia
 • Przestrzeganie zaleceń i wskazań lekarza i higienistek
 • Zabiegi higienizacyjne minimum raz w roku

Czas trwania gwarancji:

 • Wypełnienie - 1 rok
 • Protezy - 1 rok
 • Korony i mosty protetyczne - 5 lat
 • ONLAY/INLAY - 5 lat
 • Prace protetyczne na implantach - 5 lat
 • Implanty - 10 lat
 • Elementy aparatu ruchomego i aparaty ruchome - 3 miesiące

Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania usługi.

Gwarancja nie obejmuje:

 • Prac przy których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku
 • Wypełnień, przy nadmiernych obciążeniach wynikających m.in. z braków zębowych czy bruksizmu
 • Koron i mostów tymczasowych
 • Wszelkich napraw protetycznych z wyjątkiem napraw gwarancyjnych
 • Protez natychmiastowych
 • Uzupełniania płyt protezy wynikającego z zaniku podłoża
 • Elementów metalowych przeginanych i odkształcanych przez Pacjenta w protezach szkieletowych i osiadających

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z:

 • Nieprzestrzegania wizyt kontrolnych co 6 miesięcy
 • Niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • Nieszczęśliwych wypadków lub uszkodzeń mechanicznych
 • Istniejącej choroby lub schorzenia mających niekorzystny wpływ na stan uzębienia jamy ustnej Pacjenta
 • Naturalnych procesów starzenia się organizmu (w tym zaniku kości, podłoża protetycznego)
 • Zmian zapalnych w przyzębiu
 • Użytkowania pracy protetycznej oraz aparatów retencyjnych w sposób inny niż zalecony przez lekarza
 • Uszkodzeń mechanicznych pracy protetycznej powstałych poza jamą ustną
 • Napraw prac protetycznych dokonanych w innych placówkach
 • Napraw dokonanych samodzielnie przez pacjenta lub inne nieupoważnione osoby.