Gwarancja

Warunki udzielania gwarancji

Wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu - planu leczenia
Przestrzeganie zaleceń i wskazań lekarza i higienistek
Zabiegi higienizacyjne przynajmniej raz na pół roku lub wg indywidualnie ustalonego harmonogramu

Czas trwania gwarancji

Wypełnienie 1 rok
Protezy 1 rok
Korony i mosty ceramiczne 2 lata
ONLAY/INLAY 2 lata
Prace protetyczne na implantach 2 lata
Implanty 10 lat
Elementy aparatu ruchomego i aparaty ruchome 3 miesiące

Gwarancja nie obejmuje

 • Prac przy których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku
 • Wypełnień, przy nadmiernych obciążeniach wynikających m.in. z braków zębowych czy bruksizmu
 • Koron i mostów tymczasowych
 • Wszelkich napraw protetycznych z wyjątkiem napraw gwarancyjnych
 • Protez natychmiastowych
 • Uzupełniania płyt protezy wynikającego z zaniku podłoża
 • Elementów metalowych przeginanych i odkształcanych przez Pacjenta w protezach szkieletowych i osiadających

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z

 • Nieprzestrzegania wizyt kontrolnych co 6 miesięcy
 • Niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • Nieszczęśliwych wypadków lub uszkodzeń mechanicznych
 • Istniejącej choroby lub schorzenia mających niekorzystny wpływ na stan uzębienia jamy ustnej Pacjenta
 • Naturalnych procesów starzenia się organizmu (w tym zaniku kości, podłoża protetycznego)
 • Zmian zapalnych w przyzębiu
 • Użytkowania pracy protetycznej oraz aparatów retencyjnych w sposób inny niż zalecony przez lekarza
 • Uszkodzeń mechanicznych pracy protetycznej powstałych poza jamą ustną
 • Napraw prac protetycznych dokonanych w innych placówkach
 • Napraw dokonanych samodzielnie przez pacjenta lub inne nieupoważnione osoby
Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?
Zadzwoń do nas