Badania i Rozwój

Isaac Newton twierdził, że „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.” I nie sposób się z tym nie zgodzić. Ale my - łapiąc ciągle wiatr w żagle, jaki dają nam nasi Pacjenci, chcemy ten ocean zdobywać!

Stomatologia rozwija się w szaleńczym tempie, ciągle poszukuje się nowszych i bardziej udoskonalonych rozwiązań.  Jako ośrodek wyposażony w najnowocześniejsze zdobycze technologiczne i najlepszych specjalistów, jesteśmy krok przed innymi, bo sami aktywnie tych rozwiązań poszukujemy.

Projekt #BadaniaiRozwój pozwala nam wykorzystać to, co już wiemy i to, co już mamy dla dobra nauki. Kilkanaście aktualnie realizowanych projektów naukowych znajduje odzwierciedlenie w artykułach w prestiżowych czasopismach medycznych, pracach doktorskich naszych specjalistów, a przede wszystkim w możliwości oferowania Pacjentom tego, co sprawdzone i  zbadane.

Ukoronowaniem realizacji projektu #BadaniaiRozwój jest budowa dedykowanego Centrum, w którym wizje i inicjatywy naukowe #KlinikaKwiatek nabiorą prawdziwego rozmachu!

Wyniki naszych badań publikujemy w czasopismach branżowych, zarówno polskich jak i zagranicznych, które są wysoko punktowane IF lub ministerialne, co pokrótce oznacza ich duży prestiż i siłę oddziaływania na świat naukowy.

Zastosowanie techniki socket shield do poekstrakcyjnej regeneracji kości oraz utrzymania kształtu i struktury przyzębia strefy estetycznej w implantacji odroczonej - studium przypadku
Implantologia Stomatologiczna 06/2020
Przedoperacyjna diagnostyka laboratoryjna w praktyce chirurga stomatologicznego
Implantologia Stomatologiczna 01/2021
Impact of the 25-Hydroxycholecalciferol Concentration and Vitamin D Deficency Treatment on Changes in the Bone Level at the Implant Site during the Process of Osseointegration: A Prospective, Randomized, Controlled Clinical Trial
Journal of Clinical Medicine 10(3)/2021
Terapia periimplantitis w praktyce klinicznej lekarza dentysty i higienistki stomatologicznej
Stomatologia po Dyplomie 06/2021
Leczenie endodontyczne przyśrodkowych i bocznych zębów siecznych szczęki po całkowitym zwichnięciu i replantacji.
Magazyn Stomatologiczny 2/2023
The effect of vitamin D3 on the osteointegration of dental implants.
Baltic Journal of Health and Physical Activity 2018
Zastosowanie techniki podwójnego szablonu chirurgicznego w celu usunięcia złamanego implantu,natychmiastowej implantacji,sterowanej regeneracji kości i tkanek miękkich oraz jednoczasowej odbudowy koronami tymczasowymi Cerec CAD/CAM w trudnych warunk
Implantologia Stomatologiczna 01/22
Terapia periimplantitis w praktyce klinicznej lekarza dentysty i higienistki stomatologicznej.
Stomatologia po Dyplomie 06/2021
Wrodzony brak zawiązków zębów stałych jako wyzwanie współczesnej implantologii.
Stomatologia po Dyplomie 01/2022
ProTaper UltimateTM AH Plus® Bioceramic Sealer Case study
Dentsply Sirona
Wykorzystanie technologii cyfrowej w rehabilitacji układu stomatognatycznego w jeden dzień.
Implantologia stomatologiczna 2/2023
Współpracujemy

Prócz współpracy akademickiej, jesteśmy opinioliderami czołowych dostawców rynku stomatologicznego takich jak Schmidt Dental, Medif, Dentsply Sirona, ImiesIcor, ZirkonZahn, Botiss, Geistlisch, badając wspólnie najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie procedur i materiałów stomatologicznych.

Prowadzone badania

Porównanie wyników leczenia z zastosowanie implantacji standardowej, implantacji ze śrubą gojącą, koroną tymczasową PMMA, koroną tymczasową kompozytową
Implantacja natychmiastowa z zastosowaniem techniki “Socket shield" - obserwacje 3 letnie, PINK score w odstępie 3 letnim
Porównanie skuteczności planowania implantologicznego a ostateczna pozycja implantu przy użyciu szablonu chirurgicznego
Niestandardowe wykorzystanie szablonów chirurgicznych - do resekcji, usunięcia implantów, podnoszenia zatok
Odbudowa kości z zastosowaniem membran PTFE wzmocnionych siatką tytanową, mocowanych bezpośrednio do implantu
Periimplantitis - leczenie według standardu KK - zastosowanie Airflow Prophylaxis Master, membrany PRF, zmiana łącznika na cerkonowy
Badanie porównawcze zastosowania techniki odbudowy całego łuku zębowego za pomocą 4 i 6 implantów i uzupełnienia stałego - obserwacje 1,2,3,4,5 letnie
Zastosowanie materiału PEKTON do odbudowy pełnołukowej na implantach”
Kontrola wybranych parametrów morfologii krwi u pacjentów stomatologicznych - jako moment wczesnego wykrywania chorób ogólnoustrojowych umożliwiających leczenie w początkowych stadiach choroby
Obserwacje długoczasowe skuteczności zabiegu podniesienia zatoki szczękowej za pomocą ciśnienia hydrostatycznego z natychmiastową implantacją.
Ocena poziomu kości w przypadku implantacji natychmiastowych z augmentacją i bez w obrębie zebodołu.
Porównanie materiałów kościozastępczych przy zabiegu Sinus Lift met. zamkniętą (bez użycia materiału, tylko membrana PRF, Cerabone, The Graft, kość allogenna liofilizowana, kość allogenna mrożona z banku kości).
Gingiwoplastyka laserowa z szablonem. Obserwacja stanu po plastyce przy wykonanych pracach protetycznych.
Przewidywalność efektów leczenia. DSD, mock up i porównanie z finalnym efektem.
Porównanie wskaźników do oceny szerokości szczęki za pomocą tomografii komputerowej ( CBCT) i skanów wewnątrzustnych (modeli STL).
Leczenie złożonych wad twarzoczaszki za pomocą systemów nakładkowych.
Metody dystalizacji łuku górnego - analiza porównawcza, najskuteczniejsze metody leczenia.
Porównanie sukcesu leczniczego: zastosowanie lasera + systemu nakładkowego a samego systemu nakładkowego.
Zastosowanie metody kortykotomii we wspomaganiu leczenia ortodontycznego systemem nakładkowym (CA).
Leczenie ortodontyczne pacjentów przed skokiem wzrostu za pomocą systemów nakładkowych (CA).
Obserwacje sukcesu leczniczego zmian w stawach skroniowo-żuchwowych za pomocą indywidualnych szyn RPP.
Wpływ bezdechu sennego na stopień zaburzeń okluzyjnych/ryzyko wystąpienia TMD.
Kalka elektroniczna vs kalka tradycyjna - jak można wykorzystać aparat Occlusense lub T scan.
Wykorzystanie Piaskarki abrazyjnej i jej wpływ na jakość i trwałość wypełnień.
Piaskowanie jako jedna z metod opracowania głębokich ubytków, obserwacje długoczasowe, powikłania miazgowe.
Zastosowanie Biodentyny na obnażoną miazgę z amputacją lub bez, obserwacje długoterminowe powikłań miazgowych lub ich braku.
Świadomość pacjenta dotycząca higieny jamy ustnej na pierwszej wizycie higienizacyjnej w życiu vs podczas regularnego uczęszczania.
Paradontoza w rodzinie jako czynnik ryzyka występowania chorób przyzębia u Pacjenta.
Zaopatrzenie pourazowe w całkowitym zwichnięciu zęba u dziecka.
Poziom strachu i lęku u pacjentów zgłaszających się na stomatologiczne wizyty higienizacyjne
Ocena wpływu zastosowania uszczelniaczy bioceramicznych i uszczelniaczy na bazie żywic epoksydowych na proces gojenia zmian patologicznych okolicy okołowierzchołkowej kanałów korzeniowych.
Celowana terapia periimplantitis. Izolacja materiału genetycznego bakterii w poszukiwaniu źródła zakażeń okołowszczepowych.
Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?
Zadzwoń do nas