Badania i Rozwój

KlinikaKwiatek - badania i rozwój

Jako duży, wysoce specjalistyczny ośrodek medyczny, prowadzimy szereg badań naukowych z zakresu implantologii, implantoprotetyki, ortodoncji i stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Współpracujemy w tym zakresie z:

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym,

Uniwersytetem Medycznym im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

czy ośrodkami zagranicznymi, takimi jak

University of Siena we Włoszech.

Prócz współpracy akademickiej, jesteśmy opinioliderami czołowych dostawców rynku stomatologicznego takich jak Schmidt Dental, Medif, Dentsply Sirona, ImiesIcor, ZirkonZahn, Botiss, Geistlisch, badając wspólnie najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie procedur i materiałów stomatologicznych.

 

KlinikaKwiatek - praca naukowe

W roku 2021 aż pięciu naszych lekarzy obroniło prace doktorskie, a kolejnych kilku  ukończyło programy Master na zagranicznych uczelniach lub Curriculum. Znaczna część naszego zespołu lekarskiego pracuje również jako nauczyciele akademiccy - ucząc przyszłą kadrę medyczną.

 

KlinikaKwiatek - publikacje

Wyniki naszych badań publikujemy w czasopismach branżowych, zarówno polskich jak i zagranicznych, które są wysoko punktowane IF lub ministerialne, co pokrótce oznacza ich duży prestiż i siłę oddziaływania na świat naukowy.

 

Szybki kontakt w sprawie badań: kierownik ds medycznych Marta Leśna martalesna@klinikakwiatek.pl
Dyrektor ds medycznych Jakub Kwiatek jakubkwiatek@klinikakwiatek.pl
Badanie:

1.“Porównanie wyników leczenia z zastosowaniem implantacji standardowej, implantacji ze śruba gojąca, koroną tymczasowa PMMA, korona tymczasowa kompozytową”

 

2. Implantacja natychmiastowa z zastosowaniem techniki  “Socket shield - obserwacje 3 letnie , PINK score w odstępie 3 letnim”

 

3. Porównanie skuteczności planowania implantologicznego a ostateczna pozycja implantu przy użyciu szablony chirurgicznego

 

4. Niestandardowe wykorzystanie szablonów chirurgicznych - do resekcji, usunięcia implantów, podnoszenia zatok.

 

5. Odbudowa kości z zastosowaniem membrany dPTFE wzmocnionych siatką tytanową mocowanych bezpośrednio do implantu

 

6. periimplantitis - leczenie według standardu KK - zastosowanie piaskarki Piezon, PRF, zmiany łącznika na cerkonowy.

 

7. Badanie porównawcze zastosowania techniki odbudowy całego  łuku zębowego za pomocą 4 i 6 implantów i uzupełnienia stałego - obserwacje 1,2,3,4,5 letnie.

 

8. Zastosowanie materiału PEKTON do odbudowy pełnołukowej na implantach”

 

9. Kontrola wybranych parametrów morfologii krwi u pacjentów stomatologicznych - jako moment wczesnego wykrywania chorób ogólnoustrojowych umożliwiających leczenie w początkowych stadiach choroby.

 

10. Obserwacje długoczasowe skuteczności zabiegu podniesienia zatoki szczękowej za pomocą ciśnienia hydrostatycznego z natychmiastową implantacją

 

11. Ocena poziomu kości w przypadku implantacji natychmiastowych z augmentacja i bez w obrębie zebodołu.

 

12. Porównanie ilościowe i jakościowe augmentowanej kości  w przypadku zastosowania lub nie membrany kolagenowej

 

13. Porównanie membran kolagenowych vs PTFF

 

14. Porównanie materiałów kościozastępczych przy sinuslifcie zamknięty ( brak materiału, Sam PRF, Cerabone, The Graft, kość allogenna liofilizowana, kość allogenna mrożona z banku kości)

 

15. Gingiwoplastyka laserowa z szablonem. Obserwacja stanu po plastyce przy wykonanych pracach protetycznych.

 

16. Przewidywalność efektów leczenia. DSD, mock up i porównanie z finalnym efektem leczenia.

 

17. Porównanie wskaźników do oceny szerokości szczęki za pomocą tomografii komputerowej ( CBCT) i skanów wewnątrzustnych (modeli STl)

 

18. Leczeczenie złożonych wad twarzoczaszki za pomocą systemu nakładkowych CA

 

19. Metody dystalizacji łuku górnego - analiza porównawcza, najsukuteczniejsze metody leczenia.

 

20. Porównanie sukcesu leczniczego: zastosowanie lasera + systemy nakładkowego a samego systemu nakładkowego.

 

21. Zastosowania metody kortykotomi we wspomaganiu leczenia ortodontycznego systemem nakładkowym (CA)

 

22. Leczenie ortodontyczne pacjentów przed skokiem wzrostu za pomocą systemów nakładkowych (CA)

 

23. Obserwacje sukcesu leczniczego zmian w stawach skroniowo-żuchwowych za pomocą indywidualnych szyn RPP

 

24. Wpływ bezdechu sennego na stopień zaburzeń okluzyjnych/ryzyko wystąpienia TMD.

 

25. Kalka elektroniczna vs kalka tradycyjna - wykorzystanie aparatu Occlusense i T scan.

 

26. Wykorzystanie Piaskarki abrazyjnej i jej wplyw na jakość i trwałość wypełnień. 

 

27. Piaskowanie jako jedna z metod opracowania głębokich ubytków, obserwacje długoczasowe, powikłania miazgowych.

 

28. Zastosowanie Biodentyny na obnażoną miazgę z amputacja lub bez , obserwacje długoterminowe powikłań miazgowych lub ich braku.

 

29. Świadomość pacjenta dotycząca higieny jamy ustnej na pierwszej wizycie higienizacyjnej w życiu vs podczas regularnego uczęszczania

 

30. Paradontoza w rodzinie jako czynnik ryzyka występowania chorób przyzębia u Pacjenta

 

Ostatnie publikacje

"Wrodzony brak zawiązków zębów stałych jako wyzwanie współczesnej implantologii."

(Congenital absence of permanent tooth germs as a challenge to contemporary implantology - case report.)

Link do atykułu: Czytaj

----------------------------------------

Impact of the 25-Hydroxycholecalciferol concentration and vitamin D deficiency treatment on changes in the bone level at the implant site during the process of osseointegration: a prospective, randomized, controlled clinical trial.

Link do atykułu: Czytaj

----------------------------------------

Przedoperacyjna diagnostyka laboratoryjna w praktyce chirurga stomatologicznego

(Pre-operative laboratory diagnostics in the practice of oral surgeon.)

Link do atykułu: Czytaj

----------------------------------------

Terapia periimplantitis w praktyce klinicznej lekarza dentysty i higienistki stomatologicznej.


(treatment of periimplantitis in clinical practice of dentists and dental hygienists)

Link do atykułu: Czytaj

----------------------------------------

Wpływ stężenia 25-hydroksycholekalcyferolu w krwi i leczenia niedoboru witaminy D na zmiany poziomu kości w miejscu implantacji.


Effect of blood 25-hydroxycholecalciferol concentration and vitamin D deficiency treatment on changes in bone levels at the implantation site.

Publikacja: Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Lublin, 16-18 września 2021.

----------------------------------------

Zastosowanie techniki Socket Shield w przypadku implantacji późnej.


Use of the Socket Shield technique for late implantation.

Publikacja: Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Lublin, 16-18 września 2021.

----------------------------------------

Zastosowanie techniki socket shield dla poekstrakcyjnej regeneracji kości oraz utrzymania kształtu i struktury przyzębia strefy estetycznej w implantacji odroczonej - opis przypadku.


Application of the socket shield technique for post-extraction bone regeneration and maintenance of the shape and structure of the periodontal in the aesthetic zone in postponed implantation - case study.

Link do atykułu: Czytaj

----------------------------------------

Natychmiastowa implantacja w strefie estetycznej z zastosowaniem techniki tarczy zębodołowej - studium przypadku.


Immediate implantation in the aesthetic zone with the use of the socket-shield technique - case study.

Link do atykułu: Czytaj

----------------------------------------

The effect of vitamin D3 on the osteointegration of dental implants.

Link do atykułu: Czytaj