Wykształcenie i stopnie naukowe

07.2018 - 10.2020r.
Studia Doktoranckie, doktor nauk medycznych Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Tytuł rozprawy doktorskiej: "Ocena wpływu stężenia 25-hydroksywitaminy D w surowicy na osteointegrację implantów zębowych"
10.2014 - 10.2016r.
Master of Science in Oral Implantology Universita degli Studi, Siena
10.2022 - 07.2008r
Stomatologia, lekarz - dentysta Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Publikacje naukowe

"Leczenie implantoprotetyczne pourazowej utraty zębów - opis przypadku."
Stomatologia po dyplomie 05/2023
Wykorzystanie technologii cyfrowej w rehabilitacji układu stomatognatycznego w jeden dzień.
Implantologia stomatologiczna 2/2023
"Zastosowanie techniki podwójnego szablonu chirurgicznego w celu usunięcia złamanego implantu, natychmiastowej implantacji, sterowanej regeneracji kości i tkanek miękkich oraz jednoczasowej odbudowy koronami tymczasowymi Cerec CAD/CAM w trudnych warunkach klinicznych"
Implantologia Stomatologiczna 01/22
"Wrodzony brak zawiązków zębów stałych jako wyzwanie współczesnej implantologii"
Stomatologia po Dyplomie 01/2022
"Wpływ stężenia 25-hydroksycholekalcyferolu w krwi i leczenia niedoboru witaminy D na zmiany poziomu kości w miejscu implantacji."
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Lublin, 16 - 18.09.2021r.
"Zastosowanie techniki Socket Shield w przypadku implantacji późnej."
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Lublin, 16 -18.09.2021r.
Impact of the 25-Hydroxycholecalciferol Concentration and Vitamin D Deficency Treatment on Changes in the Bone Level at the Implant Site during the Process of Osseointegration: A Prospective, Randomized, Controlled Clinical Trial
Journal of Clinical Medicine 10(3)/2021
Terapia periimplantitis w praktyce klinicznej lekarza dentysty i higienistki stomatologicznej
Stomatologia po Dyplomie 06/2021
Przedoperacyjna diagnostyka laboratoryjna w praktyce chirurga stomatologicznego
Implantologia Stomatologiczna 01/2021
Zastosowanie techniki socket shield do poekstrakcyjnej regeneracji kości oraz utrzymania kształtu i struktury przyzębia strefy estetycznej w implantacji odroczonej - studium przypadku
Implantologia Stomatologiczna 06/2020
"Natychmiastowa implantacja w strefie estetycznej z zastosowaniem techniki tarczy zębodołowej - studium przypadku."
Magazyn Stomatologiczny 6/2018

Konferencje i wyjazdy naukowe

04.11.2023r.
Multiforum Stomatologia 2023 - innowacyjny projekt online
08.10.2022r.
Kongres MIS Day Warszawa
13 - 14.10.2022r.
Curriculum Prof. Marcusa Hürzelera Gdańsk
30.05.2022r.
Zastosowanie techniki Socket Shield wraz z natychmiastową nawigowaną implantacją i odbudową frezowanym mostem Maryland u pacjenta trenującego sporty wyczynowe. Obserwacje 5 – letnie."
20.05.2022r.
MIS Forum 3 Poznań
09.2021r.
Międzynarodowy Kongres Master of Oral Implantology MEET THE MASTER 6
10.2021r.
Curriculum Prof. Marcusa Hürzelera Monachium
09.2021r.
Implacore: Zero bone lose concepts with Prof. Tomas Linkevicius
06.2019r.
Implantologia zaawansowana - szkolenie
03.2019r.
Szkolenie Alpha Bio Polska
06.2017r.
Międzynarodowy Kongres PSI Kraków
06.2017r.
Kongres Europe & Latin American International Madryt
01.2016r.
Szkolenie ICX Magellan
03.2013r.
Zaawansowana chirurgia implantologiczna

Obecnie prowadzone badania

Niestandardowe wykorzystanie szablonów chirurgicznych - do resekcji, usunięcia implantów, podnoszenia zatok
Badanie porównawcze zastosowania techniki odbudowy całego łuku zębowego za pomocą 4 i 6 implantów i uzupełnienia stałego - obserwacje 1,2,3,4,5 letnie
Obserwacje długoczasowe skuteczności zabiegu podniesienia zatoki szczękowej za pomocą ciśnienia hydrostatycznego z natychmiastową implantacją.
Ocena poziomu kości w przypadku implantacji natychmiastowych z augmentacją i bez w obrębie zebodołu.
Porównanie wyników leczenia z zastosowanie implantacji standardowej, implantacji ze śrubą gojącą, koroną tymczasową PMMA, koroną tymczasową kompozytową
Implantacja natychmiastowa z zastosowaniem techniki “Socket shield" - obserwacje 3 letnie, PINK score w odstępie 3 letnim
Porównanie skuteczności planowania implantologicznego a ostateczna pozycja implantu przy użyciu szablonu chirurgicznego
Odbudowa kości z zastosowaniem membran PTFE wzmocnionych siatką tytanową, mocowanych bezpośrednio do implantu
Porównanie materiałów kościozastępczych przy zabiegu Sinus Lift met. zamkniętą (bez użycia materiału, tylko membrana PRF, Cerabone, The Graft, kość allogenna liofilizowana, kość allogenna mrożona z banku kości).
Porównanie wskaźników do oceny szerokości szczęki za pomocą tomografii komputerowej ( CBCT) i skanów wewnątrzustnych (modeli STL).
Zastosowanie metody kortykotomii we wspomaganiu leczenia ortodontycznego systemem nakładkowym (CA).
Kalka elektroniczna vs kalka tradycyjna - jak można wykorzystać aparat Occlusense lub T scan.
Ocena wpływu zastosowania uszczelniaczy bioceramicznych i uszczelniaczy na bazie żywic epoksydowych na proces gojenia zmian patologicznych okolicy okołowierzchołkowej kanałów korzeniowych.
Poziom strachu i lęku u pacjentów zgłaszających się na stomatologiczne wizyty higienizacyjne

Działalność dydaktyczna

06.2021r. i 10.2021r.
MIS FORUM - Klub Naukowy Moderator panelu ekspertów
04.2021r.
Zajęcia dydaktyczne dla studentów Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
12.2020r.
Kurs specjalizacyjny dla lekarzy dentystów specjalizujących się w dziedzinie chirurgii stomatologicznej "Leczenie implantologiczne w konsekwencji powikłań ortodontycznych"

Nagrody i wyróżnienia

Konsultant międzynarodowego systemu implantologicznego Alpha Bio
Hipokrates Wielkopolski I miejsce

W mediach

Co czeka stomatologię w 2021 roku?
Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?
Zadzwoń do nas