Wykształcenie i stopnie naukowe

doktor nauk medycznych Praca doktorska pt. "Palenie papierosów a stan kliniczny dziąseł osób z cukrzycą typu 1"

Publikacje naukowe

Nowy Gabinet Stomatologiczny., 2019, nr 2 (108), s. 44-46, Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna., Jakub Lipski, Natalia Partyka, Mateusz Tarnowski.
International Journal of Molecular Medicine, 2019, vol. 43, nr 1, s. 15-25, Proteolysis is the most fundamental property of malignancy and its inhibition may be used therapeutically (Review), Marzena Wyganowska-Świątkowska, Mateusz Tarnowski, Daniel Murtagh, Ewa Skrzypczak-Jankun, Jerzy Jankun.
Nowy Gabinet Stomatologiczny, 2019, nr 1 (107), s. 28-30, Zastosowanie koncentratów płytek krwi w gabinecie stomatologicznym., Jakub Lipski, Maciej Raczkowski, Mateusz Tarnowski
Dental Forum, 2018, Vol. 46, nr 2, s. 19-24, Insulinoterapia przy użyciu osobistej pompy insulinowej oraz lepsze wyrównanie glikemii są związane z mniejszą akumulacją płytki nazębnej u dorosłych chorych na cukrzycę typu 1., Mateusz Tarnowski, Anna Duda-Sobczak, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Marzena Wyganowska-Świątkowska.
Oral Diseases, 2018, vol. 24, nr 7, s. 1336–1342, Tobacco smoking decreases clinical symptoms of gingivitis in patients with type 1 diabetes—a cross‐sectional study., Mateusz Tarnowski, Anna Duda‐Sobczak, Jakub Lipski, Dorota Zozulińska‐Ziółkiewicz, Marzena Wyganowska‐Świątkowska.
Dental Forum, 2018, vol. 46, nr 2, s. 165-171, Związek stanu zapalnego tkanek dziąseł z pośrednimi wykładnikami insulinooporności u dorosłych osób z cukrzycą typu 1 – badanie przekrojowe. Mateusz Tarnowski, Anna Duda-Sobczak, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Marzena Wyganowska-Świątkowska
Polish Archives of Internal Medicine, 2017, Vol. 127, nr 10, s. 708-711, Association of skin autofluorescence with periodontal inflammation in adults with type 1 diabetes., Anna Duda-Sobczak, Jakub Lipski, Mateusz Tarnowski, Anna Surdacka, Dorota Zozulińska‑Ziółkiewicz, Marzena Wyganowska-Świątkowska.
Przegląd Lekarski, 2016, T 73, nr 10, s. 750-753., Ocena stanu tkanek przyzębia u osób palących i niepalących papierosów z cukrzycą typu 1., Marzena Wyganowska-Świątkowska, Anna Duda-Sobczak, Mateusz Tarnowski, Jakub Lipski, Anna Surdacka, Dorota Zozulińska- Ziółkiewicz.
Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii, 2016, s. 85-94, Diagnostyka śliny – metodyka pobierania próbek do badań. Marzena Wyganowska-Świątkowska, Mateusz Tarnowski, Jakub Lipski, Bartosz Rabiega, Anna Lehmann-Kalata, Anna Surdacka

Konferencje i wyjazdy naukowe

08.10.2022r.
"Kortykotomia jako metoda wspomagająca leczenie ortodontyczne" - dr Chomik, dr Łojewska-Pabiś Kraków
10 - 12.02.2022r.
"Dla wymagających: zabiegi w szczęce" - dr Jadach Wrocław
11 - 13.07.2022r.
"Curriculum Periodontologiczne" - prof. Sculean Wrocław

Obecnie prowadzone badania

Paradontoza w rodzinie jako czynnik ryzyka występowania chorób przyzębia u Pacjenta.
Niestandardowe wykorzystanie szablonów chirurgicznych - do resekcji, usunięcia implantów, podnoszenia zatok
Badanie porównawcze zastosowania techniki odbudowy całego łuku zębowego za pomocą 4 i 6 implantów i uzupełnienia stałego - obserwacje 1,2,3,4,5 letnie
Obserwacje długoczasowe skuteczności zabiegu podniesienia zatoki szczękowej za pomocą ciśnienia hydrostatycznego z natychmiastową implantacją.
Ocena poziomu kości w przypadku implantacji natychmiastowych z augmentacją i bez w obrębie zebodołu.
Porównanie wyników leczenia z zastosowanie implantacji standardowej, implantacji ze śrubą gojącą, koroną tymczasową PMMA, koroną tymczasową kompozytową
Porównanie skuteczności planowania implantologicznego a ostateczna pozycja implantu przy użyciu szablonu chirurgicznego
Odbudowa kości z zastosowaniem membran PTFE wzmocnionych siatką tytanową, mocowanych bezpośrednio do implantu
Periimplantitis - leczenie według standardu KK - zastosowanie Airflow Prophylaxis Master, membrany PRF, zmiana łącznika na cerkonowy
Porównanie materiałów kościozastępczych przy zabiegu Sinus Lift met. zamkniętą (bez użycia materiału, tylko membrana PRF, Cerabone, The Graft, kość allogenna liofilizowana, kość allogenna mrożona z banku kości).
Porównanie wskaźników do oceny szerokości szczęki za pomocą tomografii komputerowej ( CBCT) i skanów wewnątrzustnych (modeli STL).
Zastosowanie metody kortykotomii we wspomaganiu leczenia ortodontycznego systemem nakładkowym (CA).
Kalka elektroniczna vs kalka tradycyjna - jak można wykorzystać aparat Occlusense lub T scan.
Panto Monitoring - cyfrowe wsparcie radiologicznej diagnostyki stomatologicznej
Suplementacja i wspieranie zdolności regeneracyjnych organizmu w leczeniu stomatologicznym.

Działalność dydaktyczna

od 13.12.2017r.
Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej, Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej (CHST)

Nagrody i wyróżnienia

Wyróżniona praca doktorska pt. "Palenie papierosów a stan kliniczny dziąseł osób z cukrzycą typu 1".
Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?
Zadzwoń do nas