Wykształcenie i stopnie naukowe

09.07.2015r.
Lekarz - dentysta specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją Poznań

Publikacje naukowe

„Pathological lesions in the oral cavity in the course of connective tissue diseases”
„Current issues in Pharmacy and Medical Sciences”
“Diagnostic value of salivary CRP and IL-6 in patients undergoing anti-TNF-alpha therapy for rheumatic disease”
“Inflammopharmacology”

Konferencje i wyjazdy naukowe

12 - 13.06.2022r.
„Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna” dr Dawid Pisuk Szczecin
8 - 10.04.2022r.
„Posterior Full Protocol- bezpośrednie i pośrednie rekonstrukcje adhezyjne w odcinku bocznym” dr Karol Babiński Warszawa
13 -14.05.2021r.
„Leczenie endodontyczne z wykorzystaniem zabiegów chirurgii endodontycznej” Kraków
01 - 02.02.2021r.
„Mikroskop operacyjny w leczeniu endodontycznym” Gdańsk
21 - 22.09.2020r.
„Najczęściej występujące choroby błony śluzowej jamy ustnej z uwzględnieniem profilaktyki onkologicznej” Łódź
02 - 04.06.2020r.
Ratownictwo medyczne Łódź
09.06.2018r.
1st Style Italiano Endodontic Forum - Poland Łódź
25 - 26.05.2018r.
„Mikroskopowy kurs powtórnego leczenia kanałowego i usuwania złamanych narzędzi” Łódź
23.09.2017r.
Współpraca w zespole endodontycznym Poznań
29 - 30.06.2017r
„Nowoczesne materiały w stomatologii ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii zachowawczej” Poznań
27 - 29.03.2017r.
„Leczenie endodontyczne zębów wielokanałowych” Łódź
25.11.2016r.
„Kliniczno-laboratoryjne przyczyny uszkodzeń uzupełnień ceramicznych i możliwości ich wewnątrzustnej naprawy" Poznań
5.11.2016 r.
„Nowa Era Stomatologii- Success Stairs Practice” Toruń
04.11.2016r.
„Nowa Era Stomatologii- Success Stairs Introduction" Toruń
21.05.2016r.
„Techniki wykonywania znieczuleń na przykładzie znieczulenia komputerowego Calaject” Poznań
21.05.2016r.
„Skuteczne techniki walki z lękiem i bólem w stomatologii dziecięcej” Poznań
24.04.2016r.
„Nowoczesne metody preparacji zębów pod licówki pełonoceramiczne” Poznań
30.01.2016r.
„Maszynowe opracowanie kanałów korzeniowych” Hubert Gołabek Poznań
23.08.2014r.
„ Szlifowanie zębów pod korony porcelanowe” Białystok
12.07.2014r.
„Ręcznie czy maszynowo, na ciepło czy na zimno, obiektywnie o współczesnej endodoncji” Warszawa

Obecnie prowadzone badania

Świadomość pacjenta dotycząca higieny jamy ustnej na pierwszej wizycie higienizacyjnej w życiu vs podczas regularnego uczęszczania.
Wykorzystanie Piaskarki abrazyjnej i jej wpływ na jakość i trwałość wypełnień.
Piaskowanie jako jedna z metod opracowania głębokich ubytków, obserwacje długoczasowe, powikłania miazgowe.
Zastosowanie Biodentyny na obnażoną miazgę z amputacją lub bez, obserwacje długoterminowe powikłań miazgowych lub ich braku.

Działalność dydaktyczna

06.12.2016r. - 30.06.2019r.
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii asystent - nauczyciel akademicki

Nagrody i wyróżnienia

Ukończenie kierunku lekarsko-dentystycznego z wyróżniającymi wynikami w nauce
Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?
Zadzwoń do nas