Wykształcenie i stopnie naukowe

10.2004 - 06.2009r.
lekarz - dentysta, ortodonta Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

Konferencje i wyjazdy naukowe

11.2022r.
"Sprzężone zaburzenia w rejonie układu orofacjalnego - terapia miofunkcjonalna"
09.2022r.
"Estetyka twarzy w aspekcie funkcjonalnym: kompleksowe podejście umożliwiające uzyskanie estetycznych rezultatów leczenia"
09.2022r.
"Kortykotomia jako metoda wspomagająca leczenie ortodontyczne”
09.2022r.
"Diagnostyka ortodontyczna: od planowania 2d do 3d, a obecnie nawet 4d - klucz do sukcesu"
06.2022r.
"Cyfrowe wspomaganie leczenia ortodontycznego z użyciem mikroimplantów"
05.2022r.
"Tady a biomechanika: sposoby na skomplikowane przypadki”
03.2022r.
"System benefit - jeden system, wiele możliwości"
03.2022r.
"Mikroimplanty - szkolenie praktyczne"
03.2022r.
"Skuteczne i krótkie leczenie ortodontyczne dzieci w okresie uzębienia mlecznego i mieszanego za pomocą stałych konstrukcji aparatów"
10.2020r.
“Kiedy należy rozpoczynać finishing w leczeniu ortodontycznym – wydajne sposoby pracy i rozwiązania ratunkowe”; 7 godzin
09.2020r.
„Leczenie hipodoncji”; 7 godzin
10.2019r.
„A systemized approach to good orthodontic care – what we do and why we do it”; 7 godzin
09.2019r.
„Tork w leczeniu ortodontycznym”; 6 godzin
07.2019r.
„Znaczenie wargowo-językowego nachylenia siekacza górnego dla stabilności wyników leczenia ortodontycznego, stabilny indywidualny tork dla siekacza dolnego”; 7 godzin
03.2019r.
„Technika odcinkowa w efektywnym leczeniu ortodontycznym"; 14 godzin
12.2018r.
„Powikłania i ograniczenia w leczeniu ortodontycznym”; 7 godzin
11.2018r.
„Planowanie leczenia ortodontycznego”; 6 godzin
10.2018r.
„Usuwać czy nie usuwać? Diagnozowanie, leczenie wad zgryzu i zaburzeń estetycznych twarzy u pacjentów"; 7 godzin
05.2018r.
„Estetyka i Biomechanika w Ortodoncji. Nauka, Biologia, Doświadczenie"; 14 godzin
04.2018r.
„Leczenie ortodontyczne w interdyscyplinarnym podejściu do estetycznego i funkcjonalnego odtworzenia zwarcia"; 6 godzin
04.2018r.
„Ewolucyjny rozwój leczenia ortodontycznego i ortopedycznego u pacjentów w fazie wzrostu: podejście oparte na dowodach”; 10 godzin
03.2018r.
„Finishing – Czy to tylko kolejny etap leczenia?"; 6 godzin
05.2017r.
„Skuteczny finishing w ortodoncji: kliniczne podpowiedzi i sztuczki”; 12 godzin
11.2016r.
„Mechanika leczenia ortodontycznego z przemieszczeniami w ramach danego łuku zębowego”; 14 godzin
11.2016r.
„Leczenie ortodontyczne zębów zatrzymanych”; 14 godzin
09.2016r.
„Nieoperacyjne leczenie III klasy szkieletowej, zgryzów otwartych i asymetrii w różnych okresach rozwojowych”; 14 godzin
05.2016r.
„Praktyczny kurs planowania leczenia aparatami zdejmowanymi”; 12 godzin
12.2015r.
„Kompendium wiedzy o aparatach zdejmowanych”; 7 godzin
06.2015r.
Kształcenia Podyplomowego UJ; 60 godzin
05.2015r.
„Wpływ terapii aparatami miofunkcyjnymi na rozwój twarzy w okresie uzębienia wczesnego, mieszanego i stałego”; 6 godzin
03.2015r.
„System Kracovia” – cykl 5 kursów w Medycznym Centrum
03.2015r.
„Leczenie zgryzu otwartego i głębokiego”; 7 godzin
03.2015r.
„Doskonałość kliniczna i skuteczność stosowania aktywnych zamków samoligaturujących”; 7 godzin
12.2012r.
„Kliniczna cefalometria – seminarium + kurs praktyczny”; 11 godzin
11.2012r.
„Diagnoza, planowanie leczenia oraz leczenie wad klasy II i III u dzieci i dorosłych”; 9 godzin
11.2012r.
„Praktyczny kurs planowania leczenia ortodontycznego”; 9 godzin
10.2012r.
„Stałe aparaty ortodontyczne – seminarium”; 36 godzin

Obecnie prowadzone badania

Metody dystalizacji łuku górnego - analiza porównawcza, najskuteczniejsze metody leczenia.
Leczenie ortodontyczne pacjentów przed skokiem wzrostu za pomocą systemów nakładkowych (CA).
Porównanie wskaźników do oceny szerokości szczęki za pomocą tomografii komputerowej ( CBCT) i skanów wewnątrzustnych (modeli STL).
Leczenie złożonych wad twarzoczaszki za pomocą systemów nakładkowych.
Porównanie sukcesu leczniczego: zastosowanie lasera + systemu nakładkowego a samego systemu nakładkowego.
Zastosowanie metody kortykotomii we wspomaganiu leczenia ortodontycznego systemem nakładkowym (CA).
Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?
Zadzwoń do nas