Wykształcenie i stopnie naukowe

2020 - 2022r.
Mastering in Prosthodontics and New Technologies Universita di Siena
2018r.
Mastering Anterior CEREC Aesthetic Klim Institute/ CAD STAR - Santa Rosa, California
2017r.
Duda Clinic College of Dental Medicine - Curriculum Implant Prosthetics Concept
2007 - 2012r.
Lekarz - dentysta Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Publikacje naukowe

Natychmiastowe odbudowy pełnołukowe za pomocą implantów u pacjentki w trakcie rozpoznania choroby nowotworowej. Wyzwania zwiazane z terapią bisfosfonianami oraz opieką pozabiegową.
Implantologia Stomatologiczna 1/2024
Kompleksowe leczenie chirurgiczne, implantologiczne oraz implantoprotetyczne w oparciu o zaprojektowane wcześniej nakładkowe leczenie ortodontyczne Invisalign
Implantologia Stomatologiczna 1/2024
Leczenie implantoprotetyczne pourazowej utraty zębów - opis przypadku.
Stomatologia po Dyplomie 05/2023

Konferencje i wyjazdy naukowe

2022r.
International EPA Congress Italy, Siena
2018r.
DSDApp Day - cyfrowe projektowanie uśmiechu, uczestnictwo w ramach zwycięstwa w międzynarodowym konkursie na najlepszy projekt uśmiechu. Spain, Alicante
2016r.
Okluzja w diagnostyce, planowanie i leczenie funkcjonalne i estetyczne w zaburzeniach układu stomatognatycznego. Białystok
2013r.
Preparacja pod korony i mosty. Warszawa

Obecnie prowadzone badania

Badanie porównawcze zastosowania techniki odbudowy całego łuku zębowego za pomocą 4 i 6 implantów i uzupełnienia stałego - obserwacje 1,2,3,4,5 letnie
Zastosowanie materiału PEKTON do odbudowy pełnołukowej na implantach”
Ocena poziomu kości w przypadku implantacji natychmiastowych z augmentacją i bez w obrębie zebodołu.
Gingiwoplastyka laserowa z szablonem. Obserwacja stanu po plastyce przy wykonanych pracach protetycznych.
Przewidywalność efektów leczenia. DSD, mock up i porównanie z finalnym efektem.
Porównanie wyników leczenia z zastosowanie implantacji standardowej, implantacji ze śrubą gojącą, koroną tymczasową PMMA, koroną tymczasową kompozytową
Implantacja natychmiastowa z zastosowaniem techniki “Socket shield" - obserwacje 3 letnie, PINK score w odstępie 3 letnim
Porównanie wskaźników do oceny szerokości szczęki za pomocą tomografii komputerowej ( CBCT) i skanów wewnątrzustnych (modeli STL).
Panto Monitoring - cyfrowe wsparcie radiologicznej diagnostyki stomatologicznej
Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?
Zadzwoń do nas