Publikacje naukowe

Zastosowanie techniki podwójnego szablonu chirurgicznego w celu usunięcia złamanego implantu,natychmiastowej implantacji,sterowanej regeneracji kości i tkanek miękkich oraz jednoczasowej odbudowy koronami tymczasowymi w trudnych warunkach klinicznyc
Implantologia Stomatologiczna 01/2022
Natychmiastowe odbudowy pełnołukowe za pomocą implantów u pacjentki w trakcie rozpoznania choroby nowotworowej. Wyzwania zwiazane z terapią bisfosfonianami oraz opieką pozabiegową.
Implantologia Stomatologiczna 1/2024
Kompleksowe leczenie chirurgiczne, implantologiczne oraz implantoprotetyczne w oparciu o zaprojektowane wcześniej nakładkowe leczenie ortodontyczne Invisalign
Implantologia Stomatologiczna 1/2024
Pacjent implantologiczny w gabinecie higieny jamy ustnej – higienizacja szyta na miarę.
Stomatologia po Dyplomie 03/2023
Leczenie implantoprotetyczne pourazowej utraty zębów - opis przypadku.
Stomatologia po Dyplomie 05/2023
Zastosowanie techniki Socket Shield wraz z natychmiastową nawigowaną implantacją i odbudową frezowanym mostem Maryland u pacjenta trenującego sporty wyczynowe. Obserwacje 5 – letnie.
Sesja plakatowa podczas konferencji Digital Experts
30 polskich przypadków klinicznych GBT®
PROTOKÓŁ GUIDED BIOFILM THERAPY®
Higiena w leczeniu ortodontycznym Zdalne monitorowanie leczenia − Dental Monitoring jako narzędzie kontroli nad utrzymaniem higieny podczas leczenia aparatami stałymi i nakładkowymi
Stomatologia po Dyplomie 01/2024
Zastosowanie techniki socket shield dla poekstrakcyjnej regeneracji kości oraz utrzymania kształtu i struktury przyzębia strefy estetycznej w implantacji odroczonej - studium przypadku.
Implantologia Stomatologiczna 2/2019
Wrodzony brak zawiązków zębów stałych jako wyzwanie współczesnej implantologii.
Stomatologia po Dyplomie 01/2022
Terapia periimplantitis w praktyce klinicznej lekarza dentysty i higienistki stomatologicznej.
Stomatologia po Dyplomie 06/2021

Obecnie prowadzone badania

Panto Monitoring - cyfrowe wsparcie radiologicznej diagnostyki stomatologicznej
Wsparcie leczenia implantologicznego i chirurgicznego z wykorzystaniem autorskiej aplikacji Klinika Kwiatek.
Skuteczność stomatologicznego oprogramowania AI w diagnozowaniu próchnicy: porównanie z wynikami badań stomatologicznych wykonanych przez lekarzy.
Wsparcie leczenia ortodontycznego z wykorzystaniem aplikacji Dental Monitoring.
Opracowanie technologii i narzędzia do bezpiecznego i skutecznego pobierania próbek kostnych, nawiercania otworów w kości oraz pobierania materiału kostnego do badania histopatologicznego.
Suplementacja i wspieranie zdolności regeneracyjnych organizmu w leczeniu stomatologicznym.
Poziom strachu i lęku u pacjentów zgłaszających się na stomatologiczne wizyty higienizacyjne
Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?
Zadzwoń do nas