Wykształcenie i stopnie naukowe

22.10.2021r.
doktor nauk medycznych Uniwersytet Medyczny im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu Ocena parametrów funkcji śródbłonka naczyniowego w ślinie osób z otyłością.
12.07.2012r.
lekarz - dentysta Uniwersytet Medyczny im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu

Publikacje naukowe

Evaluating the diagnostic potential of saliva in respect of periodontal disease as well as changes occurring within the endothelium. - Jakub Dyba, Marcin Lenkowski, Anna Surdacka.
Dent. Forum, 2017 : Vol. 45, nr 1, s. 21-25, bibliogr. abstr. streszcz.
Periodontal diseaseas as a risk factor for stroke - preliminary data. - A. Kurhańska-Flisykowska, K. Baksalary-Iżycka, I. Wojtasz, W. Łojewski, K. Nijakowski, J. Dyba, N. Andrzejewska, J. Anioła, E. Dembowska, R. Kaźmierski, A. Kowalska
Int. Dent., 2016 : Vol. 66, suppl. 1, s. 81.
Periodontitis and periopathogens as a risk factor for Alzheimer's disease and stroke. - A. Kowalska, A. Kurhańska-Flisykowska, K. Baksalary-Iżycka, I. Wojtasz, W. Łojewski, K. Nijakowski, J. Dyba, N. Andrzejewska, J. Anioła, A. Surdacka, R. Kaźmierski
Polish-French Scientific Conference "Alzheimer's disease and neurodegenerative disorders: what challenges for tomorrow?". Warszawa, 4th November 2016.
Biochemical, microbiological and molecular characteristics of chronic and aggressive periodontitis. - J. Dyba, A. Surdacka, M. Lenkowski
Dent. Med. Probl., 2015 : Vol. 52, nr 3, s. 330-335, bibliogr. abstr.
Salivary endothelial biomarkers in obese patients. - J. Dyba, A. Lehmann-Kalata, E. Swora-Cwynar, K. Korybalska, N. Czepulis, B. Kupczyk, A. Surdacka, M. Grzymisławski, J. Witowski
47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR). Antalya, Turkey, 15-17 October 2015
Selected methods of surgical treatment of multiple gingival recessions - case descriptions.- T. Kuszczak, J. Dyba, K. Gryniewicz
Dent. Forum, 2015 : Vol. 43, nr 2, s. 111-114, il. bibliogr. abstr. streszcz.
Periodontal status in adult patients with diabetes type 1 - pilot study. - J. Dyba, M. Lenkowski, A. Kurhańska-Flisykowska, A. Surdacka, A. Araszkiewicz
J. Stomatol., 2014 : T. 67, supl. 1, s. 189-190
Zmiany w obrębie układu stomatognatycznego jako skutek nieleczonej progerii - opis przypadku.- A. Bohm, J. Dyba, A. Surdacka
J. Stomatol., 2014 : T. 67, supl. 1, s. 210-211
A clinical evaluation of abutment teeth in removable partial dentures using the Periotest method. - D. Medyński, J. Dyba
Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2013
Zintegrowany system dokumentacji w oddziale intensywnej opieki medycznej. - A. Gładysz, D. Dyk, I. Krysiak, J. Dyba, A. Kamińska
XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Katowice, 12-15 IX 1996. Streszczenia

Konferencje i wyjazdy naukowe

23 - 25.05.2024r.
The Complete ZBLC Experience in Person - prof. Tomas Linkevičius Wilno
2022r.
IAO International Congress Bologna - „The nightmare of periimplant papilla”
2021r.
Zero Bone Loss Concept - prof. Tomas Linkevičius Warszawa
2018r.
Planowanie leczenia implantologicznego dla potrzeb nawigacji komputerowej przy pomocy programu coDiagnostiX - dr K. Chmielewski Warszawa
2018r.
Augmenatation Procedures Part I - Bone harvesting techniques, augmentation and soft tissue surgery - prof. dr. F. Khoury Germany, Olsberg
2017r.
Estetyka? Estetyka! - Intensywny Master Kurs - Zęby przednie - dr Alexander Fetsych
2017r.
Praktyczne aspekty augmentacji - procedura przetwarzania zębów własnych pacjenta w augmentat - prof. Calvo Guirado Jachranka
2017r.
Soft Tissue Day - dr Howard Gluckman Warszawa
2017r.
Course of sinus lift, BRG and PRF technique - BH education Portugal, Porto
2016r.
Curriculum of Oral Implantology - Goethe- Universität Frankfurt am Main

Obecnie prowadzone badania

Paradontoza w rodzinie jako czynnik ryzyka występowania chorób przyzębia u Pacjenta.
Niestandardowe wykorzystanie szablonów chirurgicznych - do resekcji, usunięcia implantów, podnoszenia zatok
Badanie porównawcze zastosowania techniki odbudowy całego łuku zębowego za pomocą 4 i 6 implantów i uzupełnienia stałego - obserwacje 1,2,3,4,5 letnie
Obserwacje długoczasowe skuteczności zabiegu podniesienia zatoki szczękowej za pomocą ciśnienia hydrostatycznego z natychmiastową implantacją.
Ocena poziomu kości w przypadku implantacji natychmiastowych z augmentacją i bez w obrębie zebodołu.
Porównanie wyników leczenia z zastosowanie implantacji standardowej, implantacji ze śrubą gojącą, koroną tymczasową PMMA, koroną tymczasową kompozytową
Implantacja natychmiastowa z zastosowaniem techniki “Socket shield" - obserwacje 3 letnie, PINK score w odstępie 3 letnim
Porównanie skuteczności planowania implantologicznego a ostateczna pozycja implantu przy użyciu szablonu chirurgicznego
Odbudowa kości z zastosowaniem membran PTFE wzmocnionych siatką tytanową, mocowanych bezpośrednio do implantu
Periimplantitis - leczenie według standardu KK - zastosowanie Airflow Prophylaxis Master, membrany PRF, zmiana łącznika na cerkonowy
Porównanie materiałów kościozastępczych przy zabiegu Sinus Lift met. zamkniętą (bez użycia materiału, tylko membrana PRF, Cerabone, The Graft, kość allogenna liofilizowana, kość allogenna mrożona z banku kości).
Porównanie wskaźników do oceny szerokości szczęki za pomocą tomografii komputerowej ( CBCT) i skanów wewnątrzustnych (modeli STL).
Zastosowanie metody kortykotomii we wspomaganiu leczenia ortodontycznego systemem nakładkowym (CA).
Kalka elektroniczna vs kalka tradycyjna - jak można wykorzystać aparat Occlusense lub T scan.
Panto Monitoring - cyfrowe wsparcie radiologicznej diagnostyki stomatologicznej
Suplementacja i wspieranie zdolności regeneracyjnych organizmu w leczeniu stomatologicznym.

Działalność dydaktyczna

2013 - 2018r.
Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UMP Asystent
Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?
Zadzwoń do nas