Wykształcenie i stopnie naukowe

2015 - 2018r.
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej ul. Bukowska w Głównymi dziedzinami w Poznaniu. Specjalizacja z Protetyki Stomatologicznej
2008 - 2013r.
Lekarz - dentysta Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
21.11.2019r.
Specjalista protetyki stomatologicznej Łódź
2013 – 2014r.
Staż podyplomowy NZOZ Centrodent w Poznaniu

Publikacje naukowe

Rola edukacji pacjentów w zakresie higieny protez ruchomych – opis przypadków zaawansowany ( B. Scheffs , A .Marcinkowska, Prosthodontics 2018)
Trudności w zastosowaniu tytanu i jego stopów w wykonawstwie ruchomych uzupełnień Zainteresowania: protetycznych – przegląd piśmiennictwa. Design, architektura, bieganie (B . Scheffs, A. Marcinkowska, Nowoczesny Technik Dentystyczny, 2018)

Konferencje i wyjazdy naukowe

25 - 26.05.2024r.
Adhezyjny update 2024 - lek. dent. Aleksandra Łyżwińska Poznań
27 - 29.11.2020r.
Master Level: Plan and Bite- okluzja i fizjoterapia stomatologiczna. Ł.Lassmann Gdańsk
23.10.2020r.
Codzienna stomatologia zachowawcza krok po kroku.
26-27.06.2020r.
Rekonstrukcje implantoprotetyczne wolne od powikłań. Wrocław
18 - 19.12.2019r.
Okluzja w diagnostyce i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia. J.Pietruski Białystok
09.2019r.
Implantacja w koncepcji pro- arch - dr Sobczak Warszawa
01 - 05.2017r.
Curriculum Implantoprotetyczne, College of Dental Medicine, Duda Clinic Katowice
09.2016 - 05.2017r.
Kursy specjalizacyjne m.in.: Leczenie protetyczne z zastosowaniem licówek. Leczenie protetyczne w trudnych przypadkach bezzębia z zastosowaniem BPS. Implantoprotetyka. Zaburzenia morfologiczno- czynnościowe US - diagnostyka i leczenie.
04.2016r.
„Art of composite”- estetyka kompozytowa bez tajemnic. Poznań

Obecnie prowadzone badania

Badanie porównawcze zastosowania techniki odbudowy całego łuku zębowego za pomocą 4 i 6 implantów i uzupełnienia stałego - obserwacje 1,2,3,4,5 letnie
Zastosowanie materiału PEKTON do odbudowy pełnołukowej na implantach”
Ocena poziomu kości w przypadku implantacji natychmiastowych z augmentacją i bez w obrębie zebodołu.
Gingiwoplastyka laserowa z szablonem. Obserwacja stanu po plastyce przy wykonanych pracach protetycznych.
Przewidywalność efektów leczenia. DSD, mock up i porównanie z finalnym efektem.
Porównanie wyników leczenia z zastosowanie implantacji standardowej, implantacji ze śrubą gojącą, koroną tymczasową PMMA, koroną tymczasową kompozytową
Implantacja natychmiastowa z zastosowaniem techniki “Socket shield" - obserwacje 3 letnie, PINK score w odstępie 3 letnim
Porównanie wskaźników do oceny szerokości szczęki za pomocą tomografii komputerowej ( CBCT) i skanów wewnątrzustnych (modeli STL).
Kalka elektroniczna vs kalka tradycyjna - jak można wykorzystać aparat Occlusense lub T scan.
Panto Monitoring - cyfrowe wsparcie radiologicznej diagnostyki stomatologicznej
Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?
Zadzwoń do nas