20. Most pełnoceramiczny, korony Lava

Pacjentka trafiła do Kliniki 1 dzień po ekstrakcji bolącej jedynki w innym gabinecie. Miejsce po usunięciu było zaopatrzone prowizorycznym mostem. Zdjęcie przed metamorfozą przedstawia stan po usunięciu tegoż mostu. Po analizie i protokole DSD, zdecydowano o wykonaniu pełnoceramicznej pracy protetycznej obiemującej 8 zębów. Przygotowane zęby zabezpieczono koronami tymczasowymi i mostem, mającym za zadanie ukształtowanie tkanek wokól brakującego zęba. Dzięki szybkiemu i prawidłowemu zaopatrzeniu miejsca po usuniętym zębie, udało się uzyskać bardzo naturalny efekt i doskonałe dostosowanie przyzębia do przęsła mostu.

PRZED
PO

24. Odbudowa na implantach, korony Lava

Leczenie rozpoczęto od ustalenia bardzo szczegółowego planu i logistyki zabiegów, gdyż pacjentka dojeżdżała do Kliniki z bardzo daleka. W pierwszym etapie usunięto stare mosty i zniszczone korzenie. Zastosowano implantację natychmiastową. Resztę zębow przygotowano pod korony Lava, po wcześniejszym zaakceptowaniu projektu w protokole DSD. Wykonano 5 koron na implantach i 20 koron pełnoceramicznych. Dzięki wyjątkowo precyzyjnemu przygotowaniu zębów przed wykonaniem koron pełnoceramicznych, pomimo jasnego koloru, efekt jest bardzo naturalny.

PRZED
PO

30. Przebudowa górnego łuku z poprawą estetyki

Leczenie rozpoczęto od implantacji w miejscu utraconego zęba 14. Pacjent przez 3 tygodnie użytkował deprogramator Koisa, co pozwoliło na prawidłowe ustalenie stosunku szczęki do żuchwy. Wykonano 6 koron Lava w odcinku przednim i 5 koron na podbudowie metalowej w odcinkach bocznych. Koronę tymczasową na implancie, zastąpiono bardziej estetyczną wersją ostateczną.

PRZED
PO
Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?
Zadzwoń do nas