61. Wielospecjalistyczne leczenie zespołowe

Leczenie rozpoczęto od specjalistycznego badania i skonstruowania wielokierunkowego planu leczenia. W pierwszej kolejności przeprowadzono leczenie ortodontyczne. Wszczepiono 2 implanty w pozycji szczątkowych dwójek i brakujących zawiązków trójek. Zaprojektowano nowy uśmiech za pomocą protokołu DSD. Wykonano przebudowę za pomocą mostów, koron i koron na implantach.

PRZED
PO

100. Przebudowa uśmiechu z deprogramacją

Leczenie rozpoczęto od deprogramacji i leczenia ortodontycznego. Wykonano projekt uśmiechu Digital Smile Design, zamieniony na nowy uśmiech, osiągnięty za pomocą koron i licówek.

PRZED
PO

103. Całkowita przebudowa zgryzu

Pajent przeszedł serię zabiegów wraz z leczeniem ortodontyczne. Po szynoterapii, wykonano próbną przymiarkę pracy- mock- up. Po akceptacji wykonano gotową pracę pełnoceramiczną na zębach własnych i implantach.

PRZED
PO
Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?
Zadzwoń do nas