16. Wymiana starych koron na metalu, most w odcinku bocznym

Wykonano nowy most pełnoceramiczny w odcinku przednim, odtwarzający utraconą jedynkę. Zniszczone filary wzmocniono wkładami z włókna szklanego.W odcinku bocznym - most porcelanowy.

PRZED
PO

104. Rehabilitacja narządu żucia z poprawą estetyki

Przebudowa zgryzu wymagała wielu wizyt, włączając wszczepienie implantów, przymiarki tymczasowych prac, deprogramację. Praca ostateczna to pełnoceramiczne korony oraz odbudowy estetyczne, pełnoceramiczne na łącznikach indywidualnych na implantach.

PRZED
PO

93. Rehabilitacja narządu żucia z poprawą estetyki

Leczenie rozpoczęto od deprogramacji i szynoterapii. Zęby wymagające leczenia endodontycznego zostały wyleczone i wzmocnione wkładami, wszczepiono implanty w miejscu utraconych zębów. Wykonano odbudowę górnego łuku z kalibracją zgryzu. Dolny łuk w trakcie przebudowy i gojenia.

PRZED
PO

61. Wielospecjalistyczne leczenie zespołowe

Leczenie rozpoczęto od specjalistycznego badania i skonstruowania wielokierunkowego planu leczenia. W pierwszej kolejności przeprowadzono leczenie ortodontyczne. Wszczepiono 2 implanty w pozycji szczątkowych dwójek i brakujących zawiązków trójek. Zaprojektowano nowy uśmiech za pomocą protokołu DSD. Wykonano przebudowę za pomocą mostów, koron i koron na implantach.

PRZED
PO

59. Całkowita przebudowa z poprawą estetyki i funkcji

Pozostałości zębów przednich uratowano poprzez leczenie endodontyczne korzeni. Za pomocą wkładów odbudowano zręby zębów przednich. Wykonano korony pełnoceramiczne górnego i dolnego łuku, ze znaczną poprawą koloru i kształtu.

PRZED
PO
Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?
Zadzwoń do nas