Metamorfozy

48. Poprawa estetyki odcinka przedniego

Kategorie: #Lava #cyrkon #wybielanie

Wykonano 6 koron pełnoceramicznych na podbudowie z tlenku cyrkonu, w dalszym etapie zaplanowano poprawę estetyki odcinka dolnego i wymianę starych mostów w odcinkach bocznych. Zdjęcie "po" przedstawia sytuację po 1,5. roku od zacementowania pracy protetycznej. Według pierwotnego planu, w kolejnym etapie rekonstrukcja dolnego łuku.

Szacowany koszt leczenia: 6 koron pełnoceramicznych 6000,-

47. Przebudowa górnego łuku z poprawą estetyki

Kategorie: #DSD #Lava #cyrkon #noweproporcje

Pacjentka zgłosiła się w celu poprawy estetyki uśmiechu. Wykonano wizualizację DSD, gingiwoplastykę w celu korekty uśmiechu dziąsłowego. Zęby po leczeniu endodontycznym zostały wzmocnione włóknem szklanym i przygotowane tak, by zmienić stosunek wielkości jedynek do dwójek. Odcinek od prawej do lewej dwójki zaopatrzono koronami na podbudowie z tlenku cyrkonu.

Szacowany koszt leczenia: projekt DSD 0,-, 4 korony pełnoceramiczne 4000,-, 2 włókna szklane 400,-

46. Wymiana mostu porcelanowego

Kategorie: #DSD, #wybielanie, #Lava

Pacjentka zgłosiła się w celu wymiany mostu odcinka przedniego, wykonanego jeszcze w tym roku, w innym gabinecie. Most nie spełniał oczekiwań estetycznych Pacjentki. Wykonano projekt DSD, ukazujący konieczność plastyki dziąseł dla lepszej symetrii. Wymieniono stary most oraz wykonano 3 licówki na górnych trójkach i czwórce. Na zdjęciu widać, jak korony na podbudowie z tlenku cyrkonu, doskonale odtwarzają estetykę i naturalny wygląd zębów.

Szacowany koszt leczenia: 3 licówki 3600,-, most pełnoceramiczny 4 punktowy 4000,-

45. Leczenie patologicznego starcia i zaburzeń zgryzowych

Kategorie: #deprogramacja, #DSD, #rehabilitacjanarządużucia #implanty #endodoncja

Po omówieniu planu leczenia i przedstawieniu protokołu DSD, w pierwszej kolejności wykonano przebudowę górnego łuku zębowego. Wykonano 10 koron na pobudowie z tlenku cyrkonu Lava. Zdjęcie przedstawia stan tuż po oddaniu gotowych koron. W dalszym etapie przebudowa dolnego łuku.

Szacowany koszt leczenia: 10 koron Lava 10000,-

44. Przebudowa uśmiechu po urazie

Kategorie: #DSD #brakzęba #Lava #cyrkon

Pacjent trafił do kliniki po urazie prowadzącym do utraty lewej dwójki. Korzeń zęba został usunięty a wyrostek zębodołowy zaopatrzony preparatem kościozastępczym. Wykonano 5 koron pełnoceramicznych oraz pięciopunktowy most w odcinku bocznym. Użytkowanie koron tymczasowych doskonale ukształtowało przyzębie po zabiegu ekstrakcji i augumentacji kości.

Szacowany koszt leczenia: ekstrakcja zęba z augumentacją kości 350,-, most i 5 koron Lava 10000,-

43. Poprawa estetyki siekaczy z zamknięciem diastemy

Kategorie: #diastema, #Lava, #cyrkon

Wykonano 2 korony Lava o kształcie pozwalającym w sposób niewidoczny, na zamknięcie nieestetycznej diastemy. Widać idealną adaptację dziąseł do nowych koron.

Szacowany koszt leczenia: 2 korony Lava 2000,-

42. Całkowita przebudowa zgryzu

Kategorie: #deprogramacja, #DSD, #rehabilitacjanarządużucia #endodoncja

Leczenie rozpoczęto od kompleksowej higienizacji. Zęby mocno zniszczone zostały usunięte. Możliwe do zachowania zęby, zostały wyleczone endodontycznie. Na czas gojenia i regeneracji dziąseł, pacjentka użytkowała most tymczasowy. Zwieńczeniem leczenia było wykonanie pełnoceramicznego mostu 12 - punktowego.

Szacowany koszt leczenia: Leczenie endodontyczne 350-600,-, most 12 punktowy 12000,-

41.Poprawa estetyki uśmiechu za pomocą koron Lava

Kategorie: #DSD #Lava #cyrkon #wybielanie

Całe leczenie poprawiające estetykę zamknęło się w 1. tygodniu. Na pierwszej wizycie przygotowano zęby, po tygodniu dokonano przymiarki. Kształt i kolor został zaakceptowany, pracę zacementowano na stałe.

Szacowany koszt leczenia: 4 korony Lava 4000,-

40.Poprawa estetyki, wymiana licówek kompozytowych

Kategorie: #DSD #Lava #cyrkon #wybielanie #licówki

Leczenie rozpoczęto od wykonania projektu DSD, wykonano 3 korony pełnoceramiczne i licówkę na lewej dwójce. Dla poprawy estetyki zastosowano wybielanie matodą Beyond.

Szacowany koszt leczenia: Wybielanie 650,-, 3 korony Lava 3000,-, Licówka 1200,-

39.DSD, przebudowa uśmiechu ze znaczną poprawą koloru

Kategorie: #DSD #Lava #cyrkon #wybielanie #plastykadziąseł

Leczenie rozpoczęto od dokładnej analizy zgryzu. Wykonano plastykę przyzębia dla lepszej symetrii i proporcji. Zęby zostały przygotowane pod korony Lava, zabezpieczone koronami tymczasowymi. Po adaptacji nowego kształtu i zgryzu, wymieniono je na korony ostateczne. W dalszym etapie leczenie implantologiczno- protetyczne dolnego łuku.

Szacowany koszt leczenia: 12 koron Lava 12000,-

38.Poprawa estetyki zębów po leczeniu endodontycznym

Kategorie: #DSD #Lava #cyrkon #wybielanie #endodoncja

W pierwszej kolejności poprawiono leczenie endodontyczne. Wcześniej kanały były niedopełnione a zęby pozostawione bez wzmocnienia, co skutkowało odłamaniem lewej dwójki. Po prawidłowym wyleczeniu, zęby wzmocniono włóknem szklanym i wykonano 4 korony pełnoceramiczne.

Szacowany koszt leczenia: leczenie protetyczne z włóknami szklanymi 4800,-

37.Wymiana starej korony na metalu, poprawa estetyki

Kategorie: #DSD #Lava #cyrkon #wybielanie #wymianastarejkorony

Wykonano 4 korony pełnocermiczne, wymieniono starą koronę na podbudowie metalowej. Po wygojeniu, widać idealną adaptację przyzębia do nowych koron. Efekt jest bardzo naturalny w porównaniu do koron na podbudowie metalowej. Wykonując korony Lava, można nie tylko poprawić kolor zęba, ale również jego kształt i ustawienie.

Szacowany koszt leczenia: 4100,-

36.Przebudowa uśmiechu, wybielanie

Kategorie: #DSD #Lava #cyrkon

Wykonano projekt DSD górnego łuku, pokazujący oczekiwane przez pacjentkę nowe ustawienie zębów. Odpowiednio przygotowane zęby umożliwiły znaczącą zmianę kształtu i położenia zębów. Przebarwienia i stare wypełnienia odeszły w niepamięć.

Szacowany koszt leczenia: 4 korony Lava 4000,-

35.Most w odcinku przednim, przebudowa uśmiechu

Kategorie: #DSD #Lava #cyrkon #most

Ze względu na duży zanik wyrostka kostnego i niekorzystne ustawienie zębów sąsiadujących z brakującą jedynką, zaplanowano most 3 - punktowy Lava i koronę na lewej górnej dwójce. Po plastyce przyzębia i użytkowaniu korony i mostu tymczasowego uzyskano zadowalający efekt.

Szacowany koszt leczenia: Most 3 punktowy, korona Lava 4000,-

34.Korona na implancie w odcinku przednim

Kategorie: #implant #strefaestetyczna #profilwyłaniania

W miejscu brakującej jedynki wszczepiono implant, na czas gojenia miejsce było zabezpieczone koroną tymczasową. Dokonano korekty wypełnień i odbudowy estetycznej zębów sąsiadujących z brakiem, aby uzyskać jak najlepszą symetrię. Widać doskonałą adaptację dziąsła do ostatecznej korony, dzięki odpowiedniemu planowaniu, implantacji, odbudowie estetycznej i użytkowaniu korony tymczasowej. Zdjęcie z ostateczną koroną wykonano tydzień po osadzeniu pracy.

Szacowany koszt leczenia: Implant 2500,- łącznik 250,- korona na implancie 950,- odbudowa estetyczna 150,- za 1 ząb

33.Całkowita przebudowa uśmiechu z poprawą estetyki cd

Kategorie: #Deprogramacja, #DSD, #rehabilitacjanarządużucia #endodoncja

Mosty tymczasowe w odcinkach bocznych wymieniono na wersje ostateczne. Dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu, udało się ustawić docelowe zęby w odpowiednim położeniu.

Szacowany koszt leczenia: 4 mosty porcelanowe 8250,-

32.Całkowita przebudowa uśmiechu z poprawą estetyki

Kategorie: #deprogramacja, #DSD, #rehabilitacjanarządużucia #endodoncja

Leczenie rozpoczęto od deprogramacji w celu wyjścia ze zgryzu krzyżowego. Mocno zniszczone zęby zostały wyleczone endodontycznie. Wykonano 6 koron pełnoceramicznych i tymczasowe mosty w docinkach bocznych w celu modyfikacji zgryzu.

Szacowany koszt leczenia: 6 koron pełnoceramicznych 6000,- deprogramacja z deprogramatorem Koisa 500,-

31.Poprawa estetyki uśmiechu za pomocą licówek

Kategorie: #licówki #małoinwazyjnapreparacja

Wykonano 4 licówki w celu poprawy koloru i kształtu zębów. Licówka jest doskonałym rozwiązaniem, gdy zależy nam na delikatnej korekcie zęba (kształt, kolor, mała zmiana ustawienia, zamknięcie trem). Czas leczenia - 1 tydzień.

Szacowany koszt leczenia: koszt licówki- 1200,- za 1 ząb

30.Przebudowa górnego łuku z poprawą estetyki

Kategorie: #DSD #Lava #cyrkon #deprogramacja #implant

Leczenie rozpoczęto od implantacji w miejscu utraconego zęba 14. Pacjent przez 3 tygodnie użytkował deprogramator Koisa, co pozwoliło na prawidłowe ustalenie stosunku szczęki do żuchwy. Wykonano 6 koron Lava w odcinku przednim i 5 koron na podbudowie metalowej w odcinkach bocznych. Koronę tymczasową na implancie, zastąpiono bardziej estetyczną wersją ostateczną.

Szacowany koszt leczenia: Deprogramacja wraz z deprogramatorem Koisa 500,-, implant wraz z koroną 3700,-, 6 koron Lava 6000,- 5 koron porcelanowych 3750,-

29.Leczenie górnego łuku z patologicznym starciem

Kategorie: #DSD, #bruksizm, #deprogramacja, #Lava

Leczenie rozpoczęto od deprogramacji zgryzu i wykonania mostów tymczasowych w odcinkach bocznych. Po akceptacji nowej wysokości zwarcia i nowego ustawienia zębów, wykonano 4 korony pełnoceramiczne w odcinku przednim, o kształcie zaprojektowanym w protokole DSD. Mosty tymczasowe wymieniono na ostateczne, a w odcinku dolnym wykonano 2. korony na implancie.

Szacowany koszt leczenia: 2 implanty wraz z koroną 7400,-, 4 korony Lava 4000,-, 2 mosty 5 punktowe 7500,-