Metamorfozy

28.Przebudowa uśmiechu z plastyką przyzębia i wędzidełka

Kategorie: #DSD #Lava #cyrkon #plastykaprzyzębia #wybielanie

Po ustaleniu planu leczenia, w pierwszej kolejności wykonano most 3 - punktowy górnych zębów po stronie prawej. W odcinku przednim wykonano plastykę dziąseł i 6 koron pełnoceramicznych o kształcie, kolorze i ustawieniu zaprojektowanym indywidualnie w protokole DSD. Stara korona na podbudowie metalowej została również wymieniona na bardziej estetyczną wersję. W kolejnym etapie planowane leczenie implantologiczne z odbudową strony lewej.

Szacowany koszt leczenia: most pełnoceramiczny 3 punktowy 3000,-, 6 koron Lava 6000,-, plan leczenia z protokołem DSD 0,-

27.Poprawa estetyki zębów siecznych

Kategorie: #Lava #koronybezmetalu

Po konsultacji endodontycznej, martwe zęby wzmocniono włóknem szklanym. Wykonano pełnoceramiczne korony w celu poprawy koloru i kształtu. Kompleksowe leczenie przeprowadzono na dwóch wizytach.

Szacowany koszt leczenia: 2 korony Lava i 2 włókna szklane 2400,-

26.Poprawa estetyki zębów siecznych

Kategorie: #wybielanie, #zmianakształtu, #Lava

Na pierwszej wizycie, przebarwione zęby po leczeniu endodontycznym, zostały wzmocnione włóknem szklanym i przygotowane pod korony protetyczne. Precyzyjne i dobrze zaplanowane przygotowanie pozwala nie tylko na zmianę koloru, ale także na zmianę ustawienia i kształtu zębów.

Szacowany koszt leczenia: 2 korony Lava i 2 włókna szklane 2400,-

25.Przykładowe wykorzystanie protokołu DSD

Kategorie: #DSD, #estetyka, #Lava

Pacjent otrzymuje plan odbudowy indywidualnie dostosowany dla jego potrzeb i wymagań estetycznych (kształt, wielkość, ustawienie, kolor zębów). Zdjęcie śródzabiegowe przedstawia stan tuż po zacementowaniu gotowych koron i przygotowanie do wykonania koron na implantach.

Szacowany koszt leczenia: protokół DSD wraz z planem leczenia- 0,-zawsze w cenie zabiegu

24.Odbudowa na implantach, korony Lava

Kategorie: #DSD, #Lava, #cyrkon, #implanty, #korony na implantach

Leczenie rozpoczęto od ustalenia bardzo szczegółowego planu i logistyki zabiegów, gdyż pacjentka dojeżdżała do Kliniki z bardzo daleka. W pierwszym etapie usunięto stare mosty i zniszczone korzenie. Zastosowano implantację natychmiastową. Resztę zębow przygotowano pod korony Lava, po wcześniejszym zaakceptowaniu projektu w protokole DSD. Wykonano 5 koron na implantach i 20 koron pełnoceramicznych. Dzięki wyjątkowo precyzyjnemu przygotowaniu zębów przed wykonaniem koron pełnoceramicznych, pomimo jasnego koloru, efekt jest bardzo naturalny.

Szacowany koszt leczenia: 5 implantów wraz z koronami na implantach 18500,-, 20 koron Lava 20000,-

23.Przebudowa uśmiechu DSD, wybielanie

Kategorie: #DSD, #Lava, #cyrkon, #wybielanie

Pacjentka zgłosiła się w celu poprawy estetyki zębów przednich i zamknięcia przestrzeni po usuniętych zębach. Po długim czasie od ekstrakcji, zęby pacjentki mocno się poprzemieszczały poszukując kontaktu z sąsiednimi zębami (objaw Godona). Wykonano projekt DSD aby przedstawić, jaki efekt można uzyskać przy obecnym stanie uzębienia. Wykonano most porcelanowy w odcinku bocznym i korony pełnoceramiczne w odcinku przednim. W dalszym etapie planowane poprawienie estetyki dolnego łuku i wymiana starych mostów porcelanowych.

Szacowany koszt leczenia: wybielanie 650,-, most porcelanowy 3 punktowy 2250,-, 4 korony pełnoceramiczne 4000,-

22.Higienizacja, proteza na zatrzaskach

Kategorie: #przebudowazgryzu, #protezabezklamer

Leczenie rozpoczęto od oczyszczania i instruktażu higieny. Na mocno zniszczonych i przebarwionych zębach szczęki wykonano most porcelanowy z kompatybilnymi zatrzaskami utrzymującymi protezę. 

Szacowany koszt leczenia: most porcelanowy 4500,-, proteza na zatrzaskach 1600,-

21.Leczenie patologicznego starcia, zamknięcie diastemy

Kategorie: #deprogramacja, #diastema, #Lava, #cyrkon

Leczenie rozpoczęto od ustalenia dawnej, prawidłowej wysokości zwarcia. Wykonano most porcelanowy w odcinku bocznym, który uzupełnił brakujące zęby. W odcinku przednim - most i korony pełnoceramiczne, odtwarzające starte zęby i maskujące dużą przerwę między zębami siecznymi.

Szacowany koszt leczenia: most porcelanowy 5 punktowy 3750,- , 5 koron pełnoceramicznych 5000,-

20.Most pełnoceramiczny, korony Lava

Kategorie: #Lava, #DSD, #uzupełnieniebrakującegozęba

Pacjentka trafiła do Kliniki 1 dzień po ekstrakcji bolącej jedynki w innym gabinecie. Miejsce po usunięciu było zaopatrzone prowizorycznym mostem. Zdjęcie przed metamorfozą przedtawia stan po usunięciu tegoż mostu. Po analizie i protokole DSD, zdecydowano o wykonaniu pełnoceramicznej pracy protetycznej obiemującej 8 zębów. Przygotowane zęby zabezpieczono koronami tymczasowymi i mostem, mającym za zadanie ukształtowanie tkanek wokól brakującego zęba. Dzięki szybkiemu i prawidłowemu zaopatrzeniu miejsca po usuniętym zębie, udało się uzyskać bardzo naturalny efekt i doskonałe dostosowanie przyzębia do przęsła mostu.

Szacowany koszt leczenia: 8 koron Lava 8000,-

19.Poprawa estetyki, wymiana starych koron

Kategorie: #DSD #Lava #endodncja

Leczenie rozpoczęto od zdjęcia starych koron i leczenia endodontycznego ocalałych korzeni. Na czas użytkowania koron tymczasowych, przyzębie sąsiadujące ze starymi koronami uległo regeneracji.

Szacowany koszt leczenia: 4 korony Lava 4000,-

18.Korony pełnoceramiczne na szczątkowych dwójkach

Kategorie: #Lava #cyrkon #wybielanie

Leczenie rozpoczęto od wybielenia martwej i ciemnej jedynki. Po ok 1 tygodniu od aplikacji wkładki wybielającej uzyskano zadowalający efekt. Szczątkowe i sopelkowe dwójki były wcześniej zaopatrzone rozległymi odbudowami z materiału kompozytowego, wykonanymi kilka lat temu w innym gabinecie. Stosując korony pełnoceramiczne, można nie tylko odtworzyć zniszczone i przebarwione zęby, ale także poprawić kształt i ustawienie zębów.

Szacowany koszt leczenia: wkładka wybielająca 150,-, 2 korony Lava 2000,-

17.Przebudowa uśmiechu, wybielanie

Kategorie: #DSD #wybielanie #Lava

W pierwszym etapie pacjentkę poddano zabiegowi wybielania. Stabilizacja uzyskanego koloru trwa ok. 2 tygodnie. Po tym okresie wykonano 4 korony pełnoceramiczne, poprawiające ustawienie jedynek i korygujące zniszczone dwójki. Czas leczenia z wybielaniem - 3 tygodnie. Na okres oczekiwania na gotową pracę, zęby zabezpieczone są koronami tymczasowymi.

Szacowany koszt leczenia: wybielanie 650,- 4 korony Lava 4000,-

16.Wymiana starych koron na metalu, most w odcinku bocznym

Kategorie: #Lava #rehabilitacjanarządużucia

Wykonano nowy most pełnoceramiczny w odcinku przednim, odtwarzający utraconą jedynkę. Zniszczone filary wzmocniono wkładami z włókna szklanego.W odcinku bocznym - most porcelanowy.

Szacowany koszt leczenia: most 4 punktowy Lava 4000,- most 4 punktowy porcelanowy 3000,-

15.Dalszy ciąg leczenia- przebudowa łuku dolnego

Kategorie: #DSD #deprogramacja #Lava

Wykonano 14 koron pełnoceramicznych w łuku dolnym, w ustawieniu i zwarciu po deprogramacji (wypracowanej najwygodnieszej pozycji). Leczenie nie tylko poprawiło estetykę uśmiechu (kształt zębów, zamknięcie trem), ale także znacznie poprawiło komfort pacjenta (dolegliwości ze strony stawów i mięśni żucia ustąpiły).

Szacowany koszt leczenia: 14 koron pełnoceramicznych 14000,-

14.Wymiana starych koron protetycznych

Kategorie: #Lava #koronybezmetalu #DSD

Leczenie rozpoczęto od zdjęcia starych, źle przylegających i nieszczelnych koron protetycznych, które wywoływały nagminny stan zapalny dziąseł. Korony tymczasowe zregenerowały przyzębie, a nowe korony protetyczne znacznie poprawiły estetykę uśmiechu. Zdjęcie efektu końcowego, wykonano po dwóch latach użytkowania nowej pracy.

Szacowany koszt leczenia: 12 koron pełnoceramicznych 12000,-

13.Przebudowa uśmiechu z plastyką przyzębia

Kategorie: #DSD, #gingiwoplastyka, #Lava

Leczenie poprzedziła cyfrowa wizualizacja uśmiechu. Wykonano plastykę dziąseł by zminimalizować tzw "gummy smile". Cyfrowy projekt DSD pozwala dobrać kształt zębów jak najbardziej dopasowany do całej twarzy.

Szacowany koszt leczenia: 6 koron pełnoceramicznych- 6000,-, plastyka przyzębia w cenie zabiegu

12.Przebudowa uśmiechu z plastyką przyzębia

Kategorie: #DSD, #gingiwoplastyka, #Lava

Leczenie rozpoczęto od plastyki dziąseł, by wydobyć symetrię uśmiechu i zmniejszyć efekt dziąsłowego uśmiechu. Odpowiednia preparacja pod korony pozwoliła zmniejszyć wychylenie zębów.

Szacowany koszt leczenia: 6 koron pełnoceramicznych- 6000,-

11.Przebudowa zgryzu z poprawą estetyki

Kategorie: #koronanaimplancie #most #DSD #Lava #cyrkon #deprogramacja

Leczenie rozpoczęto od wszczepienia trzech implantów (15,24,25). Wykonano zdjęcia uzębienia i zaprojektowano nowy kształt zębów według protokołu DSD. W miejscu, gdzie nie było możliwości wszczepienia implantu, wykonano most 3 - punktowy (okolica 44-46). Zdjęcie przedstawia stan tuż po zacementowaniu pracy i oddaniu trzech koron na implantach. Widać znaczną poprawę kształtu i ustawienia zębów oraz poprawę warunków zgryzowych.

Szacowany koszt leczenia: 3 implanty 3x2500,-, 3 korony na implancie z łącznikami 3600,-, korony Lava 1000,- za 1 punkt

10.Most pełnoceramiczny, korony na implantach

Kategorie: #deprogramacja, #DSD, #rehabilitacjanarządużucia #implanty #endodoncja

Leczenie rozpoczęto od podniesienia zwarcia protezą częściową akrylową. Resztkowe uzębienie (ocalałe korzenie) wyleczono endodontycznie i odbudowano z zastosowaniem włókien szklanych. Rozmieszczenie korzeni pozwoliło na wykonanie mostu pełnoceramicznego. Po prawej stronie górnego łuku zostały wszczepione 2 implanty. Docelowo planowana jest implantacja dolnego łuku w celu pozbycia się protezy częściowej.

Szacowany koszt leczenia: most pełnoceramiczny 7 punktowy 7000,- 3 implanty 3x 2500,-, 3 korony na implancie z łącznikami 3600,- proteza częściowa 750,-

9.Przebudowa zgryzu - 2 mosty pełnoceramiczne

Kategorie: #Lava #cyrkon #deprogramacja

Zdjęcie przedstawia stan tuż po zacementowaniu gotowej pracy. Wykonano 2 mosty pełnoceramiczne w celu podniesienia zgryzu, poprawy estetyki, uzupełnienia braków i stabilizacji ruchomych zębów. Dolegliwości związane ze starciem zębów i zaburzeniem zwarcia (bóle głowy, przeskakiwanie w stawach skroniowo - żuchwowych) ustąpiły po kilku tygodniach użytkowania nowej pracy.

Szacowany koszt leczenia: 2 mosty pełnoceramiczne 12 punktowe- 24000,-