Metamorfozy

68. Przebudowa łuku dolnego

Kategorie: #deprogramacja, #DSD, #rehabilitacjanarządużucia #implanty #endodoncja #cyrkon

Przebudowy dolnego łuku dokonano za pomocą koron pełnoceramicznych. Nową wysokość zwarcia i wygodny sposób zagryzania, uzyskano za pomocą deprogramacji wg filozofii Koisa. Przebudowa zgryzu wykorzystująca tę technikę, leczy dolegliwości związane z nieprawidłowym zagryzaniem.

Szacowany koszt leczenia: deprogramacja wraz z deprogramatorem Koisa 500,-, korona 1100,- za 1 punkt

67. Poprawa estetyki i ustawienia zębów przednich

Kategorie: #DSD #Lava #cyrkon #noweproporcje

Wykonano 4 korony pełnoceramiczne górnych jedynek i dwójek. Poprzez odpowiednie przygotowanie zmieniono ustawienie nadmiernie wychylonych siekaczy.

Szacowany koszt leczenia: 4 korony pełnoceramiczne 4400,-

66. Implant w strefie estetycznej

Kategorie: #implant #DSD #cyrkon

Pacjent trafił do gabinetu bez lewej górnej jedynki. W jej miejscu tkwiła prowizoryczna korona tymczasowa. W okolicach utraconej jedynki doszło do masywnej utraty kości. Wykonano zabieg przebudowy wyrostka kostnego oraz wszczepienia implantu. Po wygojeniu wykonano łącznik indywidualny cyrkonowy wraz z koroną estetyczną na implancie. Sąsiednie zęby zaopatrzone zostały koronami pełnoceramicznymi poprawiającymi wygląd i ustawienie zębów.

Szacowany koszt leczenia: implant wraz z koroną i augumentacją 6150,- Korona 1100,- za 1 punkt

65. Przebudowa odcinka przedniego

Kategorie: #DSD #licówki #cyrkon #wybielanie

Wykonano koronę pełnoceramiczną oraz licówki odcinka przedniego górnego łuku zębowego. Leczenie poprzedzono zabiegiem wybielania gabinetowego. Przebarwiona jedynka po leczeniu kanałowym, została wzmocniona wkładem.

Szacowany koszt leczenia: wybielanie 1400,-, leczenie protetyczne 7400,-

64. Korekta przebarwionej jedynki

Kategorie: #licówki #małoinwazyjnapreparacja

Leczenie rozpoczęto od wybielenia wewnątrzkomorowego przebarwionej jedynki, w celu zminimalizowania szarej poświaty w jej okolicy. Wykonano 2 licówki na przyśrodkowych siekaczach. Rozwiązanie szybkie, najmniej inwazyjne, znacznie poprawiające estetykę.

Szacowany koszt leczenia: wybielanie wewnątrzkomorowe 200,-, 2 licówki 2400,-

63. Poprawa estetyki przyśrodkowych siekaczy

Kategorie: #DSD #cyrkon #metamorfoza

Wykonano 2. korony pełnoceramiczne, znacznie poprawiające estetykę i ustawienie siekaczy.

Szacowany koszt leczenia: 2 korony 2200,-

62. Wymiana starego mostu, licówki

Kategorie: #DSD #KoronyCermaiczne #Cerkon #LAVA #licówki

Po akceptacji projektu uśmiechu, wykonano nowy most oraz licówki dla poprawy kształtu i koloru.

Szacowany koszt leczenia: punkt mostu pełnoceramicznego 1100,-, licówka 1200,-

61. Wielospecjalistyczne leczenie zespołowe

Kategorie: #DSD #Lava #cyrkon #metamorfoza #endodoncja #implanty #ortodoncja

Leczenie rozpoczęto od specjalistycznego badania i skonstruowania wielokierunkowego planu leczenia. W pierwszej kolejności przeprowadzono leczenie ortodontyczne. Wszczepiono 2 implanty w pozycji szczątkowych dwójek i brakujących zawiązków trójek. Zaprojektowano nowy uśmiech za pomocą protokołu DSD. Wykonano przebudowę za pomocą mostów, koron i koron na implantach.

Szacowany koszt leczenia: implant wraz z koroną, korona, leczenie ortodontyczne - wg cennika

60. Wymiana starego mostu metalowo - ceramicznego

Kategorie: #DSD #Lava #cyrkon #metamorfoza #endodoncja

W pierwszej kolejności oceniono i wyleczono filary odsłonięte spod starego mostu. Wykonano projekt uśmiechu i przebudowę górnego łuku, za pomocą nowego mostu i koron pełnoceramicznych.

Szacowany koszt leczenia: 12 koron pełnoceramicznych 13200,-

59. Całkowita przebudowa z poprawą estetyki i funkcji

Kategorie: #DSD #Lava #cyrkon #deprogramacja #endodoncja

Pozostałości zębów przednich uratowano poprzez leczenie endodontyczne korzeni. Za pomocą wkładów odbudowano zręby zębów przednich. Wykonano korony pełnoceramiczne górnego i dolnego łuku, ze znaczną poprawą koloru i kształtu.

Szacowany koszt leczenia: 24 korony pełnoceramiczne 26400,- leczenie endodontyczne 400,- za 1 ząb

58. Poprawa estetyki odcinka przedniego

Kategorie: #DSD, #Lava

Pacjentka trafiła do gabinetu z powodu poprzebarwianych i nieszczelnych wypełnień odcinka przedniego. Leczenie rozpoczęto od wymiany wypełnień i leczenia endodontycznego martwych zębów. Wykonano 6 koron pełnoceramicznych w kolorze wybranym przez Pacjentkę. Po akceptacji projektu, w krótkim czasie Pacjentka otrzymała nowy uśmiech. To pierwszy etap poprawy estetyki. W dalszej kolejności planowane jest przebudowanie dolnego łuku.

Szacowany koszt leczenia: 6 koron 6000,-

57. Przebudowa zgryzu, poprawa estetyki

Kategorie:

Leczenie rozpoczęto od wszczepienia 6. implantów. W czasie wgajania wszczepów, wykonano korony pełnoceramiczne o zmienionym kształcie i kolorze, na podstawie wcześniejszego projektu. Leczenie dopełniono docelowymi koronami na implantach.

Szacowany koszt leczenia: 6 implantów z koronami 22200,- 16 koron 16000,-

56. Przebudowa górnego łuku

Kategorie: #DSD, #rehabilitacjanarządużucia

Zaplanowano leczenie implantologiczne dolnego łuku, wykonano 12 koron pełnoceramicznych po wcześniejszej deprogramacji zgryzu. Usunięto zniszczone korzenie. W dalszym etapie przebudowa odcinków bocznych za pomocą odbudowy na implantach.

Szacowany koszt leczenia: 12 koron pełnoceramicznych 12000,-

55. Poprawa kształtu i koloru górnego łuku

Kategorie: #DSD, #Lava, #cyrkon

Zaprojektowano nowy kształt i ustawienie zębów. Wykonano 12 koron pełnoceramicznych poprawiających estetykę i zabezpieczających osłabione po leczeniu endodontycznym zęby.

Szacowany koszt leczenia: 12 koron pełnoceramicznych 12000,-

54. Całkowita przebudowa zgryzu z poprawą estetyki

Kategorie: #DSD, #rehabilitacjanarządużucia, #deprogramacja

Pacjent trafił do Kliniki z dolegliwościami ze strony stawów skroniowo - żuchwowych (nawykowe zwichnięcie żuchwy). Leczenie rozpoczęto od diagnostyki i rehabilitacji narządu żucia za pomocą szynoterapii. W celach leczniczych i dla poprawy estetyki wykonano korony pełnoceramiczne o nowym kolorze, kształcie i wysokości. Brakujący ząb zastąpiono implantem.

Szacowany koszt leczenia: implant wraz z koroną 3700,-, 23 korony 23000,-

53. Poprawa estetyki uśmiechu

Kategorie: #DSD #wybielanie #koronypełnoceramiczne

Przebarwione, poobklejane starymi wypełnieniami zęby po leczeniu endodontycznym, zostały wzmocnione włóknami szklanymi. Wykonano 4 korony pełnoceramiczne na podbudowie z tlenku cyrkonu, które znacznie pooprawiły estetykę uśmiechu i ogólne samopoczucie Pacjentki.

Szacowany koszt leczenia: 4 włókna szklane 800,-, 4 korony pełnoceramiczne 4000,-

52. Przebudowa uśmiechu z odbudową na implantach

Kategorie: #DSD #brakzęba #Lava #cyrkon

Leczenie rozpoczęto od wszczepienia 4. implantów w odcinku bocznym. W celu przebudowy zwarcia, Pacjentka użytkowała mosty tymczasowe. Wykonano 6 koron w odcinku przednim, mosty tymczasowe zastąpiono ostatecznymi. W dalszym etapie przebudowa dolnego łuku.

Szacowany koszt leczenia: 6 koron 6000,- 4 implanty z mostami 16700,-

51. Poprawa estetyki i koloru zębów

Kategorie: #DSD, #Lava, #cyrkon, #wybielanie
Szacowany koszt leczenia: 2 implanty wraz z koroną 7400,-8 koron Lava 8000,-, wybielanie 1150,-

50. Poprawa estetyki i koloru zębów

Kategorie: #DSD, #implanty, #wybielanie, #Lava

Po przedstawieniu projektu nowego uśmiechu, leczenie rozpoczęto od wszczepienia dwóch implantów. Wykonano korony pełnoceramiczne o nowym kształcie i kolorze, dopasowanym do twarzy. Zęby w odcinku dolnym zostały wybielone.

Szacowany koszt leczenia: 2 implanty wraz z koroną 7400,-, 8 koron Lava 8000,-, wybielanie 1150,-

49. Przebudowa uśmiechu, wymiana starej korony

Kategorie: #deprogramacja, #DSD, #implanty, #leczenieprzyzębia

Wykonano projekt DSD. Pacjent został zdeprogramowany w celu wyjścia ze zgryzu krzyżowego za pomocą leczenia protetycznego. Zaplanowano odbudowę brakujących zębów za pomocą 3. implantów, wymianę starej korony oraz wykonano 6 koron pełnoceramicznych odtwarzających zaprojektowane proporcje zębów. Stan dziąsła przy starej koronie uległ znacznej poprawie po leczeniu periodontologicznym - kiretaż zamknięty z dokładnym oczyszczeniem korzenia. Na stan dziąsła ogromny wpływ miała także nowa, szczelnie przylegająca korona.

Szacowany koszt leczenia: implant 2500, korona na implancie 950,- odbudowa estetyczna 6000,-, kiretaż zamknięty 300,-