Metamorfozy

88. Przebudowa górnego łuku

Kategorie: #DSD #Deprogramacja #KoronyCermaiczne #Cerkon #LAVA

Pacjentka zgłosiła się do Kliniki z uszkodzonym mostem. Zniszczone filary wyleczono, wykonano nową pracę z deprogramacją zgryzu.

Szacowany koszt leczenia: wycena złożonego leczenia po konsultacji

87. Pełna przebudowa uśmiechu

Kategorie: #DSDApp, #Cerec, #cyrkon, #wybielanie

Leczenie rozpoczęto od usuniecia starego mostu i oceny zębów filarowych. Usunięto filary, nie nadające sie do odbudowy protetycznej i zabezpieczono górny łuk mostem tymczasowym. Wykonano nowy pełnoceramiczny most odcina górnwgo, oraz licówki pełnoceramiczne w odcinku dolnym.

Szacowany koszt leczenia: wycena złożonego leczenia po konsultacji

86. Zmiana kształtu i koloru zębów poprzez licówki

Kategorie: #DSDApp, #Cerec, #cyrkon, #wybielanie, #licówki

Na początek zęby wybielono metodą Philips zoom. W kolejnym etapie wykonano 6 licówek cerec, zaprojektowanych przy pomocy cyfrowego kreatora uśmiechu DSDApp.

Szacowany koszt leczenia: licówka 1400,- za 1 punkt, wybielanie 1400,-

85. Przebudowa odcinka przedniego

Kategorie: #DSDApp, #Cerec, #cyrkon, #wybielanie

Wykonano 6 licówek Cerec, poprawiających kształt i ustawienie. Skorygowano diastemy i tremy.

Szacowany koszt leczenia: licówka cerec 1400,- za 1 punkt

84. Poprawa estetyki z pełną przebudową uśmiechu

Kategorie: #DSDApp, #Lava, #cyrkon, #wybielanie

Leczenie rozpoczęto od usunięcia starej korony, wykonano nowe korony pełnoceramiczne, zmieniając całkowicie kształt i ustawienie zębów.

Szacowany koszt leczenia: korona cerec 1400,- za 1 punkt

83. Metamorfoza odcinka przedniego za pomocą licówek

Kategorie: #DSDApp #Wybielanie #Cerkon #LAVA #licówki

Leczenie rozpoczęto od wybielania. Wykonano 4 licówki z minimalnie inwazyjną preparacją.

Szacowany koszt leczenia: wybielanie 1400,-, leczenie protetyczne 5600,-

82. Poprawa kształtu i koloru w odcinku przednim

Kategorie: #DSD #KoronyCermaiczne #Cerkon #cerec

Leczenie rozpoczęto od wybielania metodą Philips zoom. Wykonano 4 korony pełnoceramiczne, zmieniając proporcje i kolor zębów.

Szacowany koszt leczenia: wybielanie 1400,-, leczenie protetyczne 5600,-

81. Leczenie zaburzeń zgryzowych i mnogich recesji

Kategorie: #cadiax, #Lava, #periodontologia, #DSDApp

Leczenie rozpoczęto od diagnostyki Cadiax, zalecono szynoterapię. Wykonano korony tymczasowe, których kształt wyznaczał granicę dla przeszczepu. Leczenie zwieńczono wykonaniem koron pełnoceramicznych o kształecie odzwiercielającym dawną budowę zębów.

Szacowany koszt leczenia: wycena złożonego leczenia po konsultacji

80. Metamorfoza przebarwionej jedynki po urazie

Kategorie: #licówka, #Emax, #cerec

Wykonano licówkę, z charakteryzacją koloru na pacjencie, aby dobrane uzupełnienie do złudzenia przypominało ząb naturalny.

Szacowany koszt leczenia: licówka z charakteryzacją 1400,-

79. Odbudowa odcinka przedniego za pomocą koron na implantach

Kategorie: #DSD #KoronyCermaiczne #Cerkon #LAVA #implanty

Pacjent trafił do kliniki po urazie, bez lewej dwójki oraz uszkodzonymi korzeniami jedynek. Złamania korzeni były na tyle poważne, że zdecydowano o ekstrakcji i leczeniu implantologicznym. Wykonano uzupełnienie na implantach, na estetycznych łącznikach indywidualnych oraz pracę protetyczną na zębach własnych.

Szacowany koszt leczenia: Wycena złożonego leczenia po konsultacji

78. Leczenie implantologiczne, licówki

Kategorie: #DSD #KoronyCermaiczne #Cerkon #LAVA #licówki #implanty

Brakujące zęby odbudowano za pomocą implantów i koron na implantach. Przebarwienia potetracyklinowe wyeliminowano za pomocą licówek, kształtem idealnie dobranym do twarzy, za pomocą protokołu DSDApp.

Szacowany koszt leczenia: wycena złożonego leczenia po konsultacji

77. Poprawa estetyki i funkcji górnego łuku

Kategorie: #DSD #KoronyCermaiczne #Cerkon #LAVA

Dokonano wymiany starych mostów oraz rekonstrukcji przedniego odcinka. Stan przyzębia znacznie polepszył się po usunięciu starych nawisających wypełnień. Planowana rekonstrukcja dolnego łuku.

Szacowany koszt leczenia: 12 koron pełnoceramicznych 13200,-

76. Poprawa estetyki uśmiechu za pomocą licówek

Kategorie: #DSD #KoronyCermaiczne #Cerkon #LAVA #licówki

Wykonano 4 korony pełnoceramiczne i licówki w odcinku przednim. Zdjęcie przedstawia stan tuż po zacementowaniu pracy. 

Szacowany koszt leczenia: 4 korony 4400,- ,6 licówek 7200,-

75. Odbudowa odcinka przedniego na implantach

Kategorie: #deprogramacja, #DSD, #implanty, #cyrkon

Leczenie rozpoczęto od wszczepienia implantów. Usunięto starą pracę protetyczną z siekaczy. Wykonano korony na implantach na łącznikach indywidualnych, cyrkonowych, estetycznych.

Szacowany koszt leczenia: wycena złożonego leczenia po konsultacji

74. Całkowita przebudowa uśmiechu

Kategorie: #DSD #cyrkon #metamorfoza #pokrycie recesji #implanty

W miejsce brakujących zębów wszczepiono implanty. Recesje (odsłonięte korzenie) zostały pokryte przeszczepem. Wykonano korony pełnoceramiczne oraz korony i mosty na implantach.

Szacowany koszt leczenia: wycena złożonego leczenia po konsultacji

73. Odbudowa braku zawiązka dwójki za pomocą implantu

Kategorie: #ortodoncja #implanty #łącznik indywidualny #cyrkon

Leczenie rozpoczęto od założenia aparatu ortodontycznego i wszczepienia implantu w pozycji brakującej dwójki. Wykonano łącznik indywidualny, estetyczny, cyrkonowy, oraz koronę pełnoceramiczną na implancie.

Szacowany koszt leczenia: implant 2500,-, korona estetyczna 2200,-

72. Odbudowa protetyczna utraconej dwójki

Kategorie: #DSD #brakzęba #Lava #cyrkon

Wykonano most pełnoceramiczny, oraz 3 korony pełnoeramiczne poprawiające kształt i kolor zębów.

Szacowany koszt leczenia: 6 koron pełnoceramicznych 6600,-

71. Przebudowa górnego łuku, poprawa kształtu

Kategorie: #DSD #cyrkon #metamorfoza #tetracykliny

Pacjentka trafiła do Kliniki w celu poprawy estetyki zębów przebarwionych po leczeniu tetracyklinami. Zaobserwowano bardzo duże starcia i recesje. Wykonano 12 koron pełnoceramicznych w odcieniu znacznie jaśniejszym. Korony pełnoceramiczne do złudzenia przypominają zęby naturalne.

Szacowany koszt leczenia: 12 koron pełnoceramicznych 13200,-

70. Przebudowa górnego łuku z poprawą estetyki

Kategorie: #przebarwionajedynka #DSD #cyrkon #wybielanie

Wykonano korony pełnoceramiczne górnego łuku, poprawiające kolor, kształt i ustawienie zębów. Planowana dalsza przebudowa i wybielanie odcinka dolnego.

 

Szacowany koszt leczenia: 12 koron pełnoceramicznych 13200,-

69. Wymiana starej korony w strefie estetycznej

Kategorie: #licówki #małoinwazyjnapreparacja

Dokonano wymiany starej, metalowoporcelanowej korony, na wersję pełnoceramiczną. Dysproporcje sąsiedniej jedynki, poprawiono za pomocą licówki. Zdjęcie przedstawia sytuację w dzień zacementowania gotowej pracy. Finalny efekt osiągamy po całkowitym wygojeniu i zrgenerowaniu przyzębia, następujące po kilku dniach od osadzenia koron/licówek.

Szacowany koszt leczenia: korona pełnoceramiczna 1100,- licówka 1200,-