20. Most pełnoceramiczny, korony Lava

Pacjentka trafiła do Kliniki 1 dzień po ekstrakcji bolącej jedynki w innym gabinecie. Miejsce po usunięciu było zaopatrzone prowizorycznym mostem. Zdjęcie przed metamorfozą przedstawia stan po usunięciu tegoż mostu. Po analizie i protokole DSD, zdecydowano o wykonaniu pełnoceramicznej pracy protetycznej obiemującej 8 zębów. Przygotowane zęby zabezpieczono koronami tymczasowymi i mostem, mającym za zadanie ukształtowanie tkanek wokól brakującego zęba. Dzięki szybkiemu i prawidłowemu zaopatrzeniu miejsca po usuniętym zębie, udało się uzyskać bardzo naturalny efekt i doskonałe dostosowanie przyzębia do przęsła mostu.

PRZED
PO

24. Odbudowa na implantach, korony Lava

Leczenie rozpoczęto od ustalenia bardzo szczegółowego planu i logistyki zabiegów, gdyż pacjentka dojeżdżała do Kliniki z bardzo daleka. W pierwszym etapie usunięto stare mosty i zniszczone korzenie. Zastosowano implantację natychmiastową. Resztę zębow przygotowano pod korony Lava, po wcześniejszym zaakceptowaniu projektu w protokole DSD. Wykonano 5 koron na implantach i 20 koron pełnoceramicznych. Dzięki wyjątkowo precyzyjnemu przygotowaniu zębów przed wykonaniem koron pełnoceramicznych, pomimo jasnego koloru, efekt jest bardzo naturalny.

PRZED
PO

26. Poprawa estetyki zębów siecznych

Na pierwszej wizycie, przebarwione zęby po leczeniu endodontycznym, zostały wzmocnione włóknem szklanym i przygotowane pod korony protetyczne. Precyzyjne i dobrze zaplanowane przygotowanie pozwala nie tylko na zmianę koloru, ale także na zmianę ustawienia i kształtu zębów.

PRZED
PO

28. Przebudowa uśmiechu z plastyką przyzębia i wędzidełka

Po ustaleniu planu leczenia, w pierwszej kolejności wykonano most 3 - punktowy górnych zębów po stronie prawej. W odcinku przednim wykonano plastykę dziąseł i 6 koron pełnoceramicznych o kształcie, kolorze i ustawieniu zaprojektowanym indywidualnie w protokole DSD. Stara korona na podbudowie metalowej została również wymieniona na bardziej estetyczną wersję. W kolejnym etapie planowane leczenie implantologiczne z odbudową strony lewej.

PRZED
PO

29. Leczenie górnego łuku z patologicznym starciem

Leczenie rozpoczęto od deprogramacji zgryzu i wykonania mostów tymczasowych w odcinkach bocznych. Po akceptacji nowej wysokości zwarcia i nowego ustawienia zębów, wykonano 4 korony pełnoceramiczne w odcinku przednim, o kształcie zaprojektowanym w protokole DSD. Mosty tymczasowe wymieniono na ostateczne, a w odcinku dolnym wykonano 2. korony na implancie.

PRZED
PO
Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?
Zadzwoń do nas